Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keert deze verzekering éénmalig een bedrag uit.

Extra informatie

U kunt zelf de hoogte van de verzekerde bedragen bij invaliditeit en overlijden bepalen. Ieder jaar worden deze bedragen geïndexeerd met 3%.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat je kiest.

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit krijgt u éénmalig een bedrag uitgekeerd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate van invaliditeit. In sommige gevallen duurt het langer voordat u de uitkering krijgt. Dan krijgt u ook rente uitbetaald over deze periode.

Extra informatie

U heeft de mogelijkheid om het verzekerde bedrag te verhogen. U krijgt dan 225% van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Verder heeft u ook de keuze om de schoonheidsdekking mee te verzekeren. Deze dekking vergoedt kosten voor plastische chirurgie na een ongeval.

Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval. U kunt in plaats van uw erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Keuze: uitgebreide dekking

U kunt geneeskundige kosten meeverzekeren. Binnen 2 jaar na het ongeval heeft u dan dekking voor geneeskundige kosten. De voorwaarde is wel dat deze rechtstreeks het gevolg moeten zijn van het ongeval.

Extra informatie

U kunt hierbij kiezen voor een verzekerd bedrag van € 500,- € 1000,- of € 2500,-.

Keuze: motor en scooter

Bent u 25 jaar of ouder? Dan zijn ongevallen door het rijden op een motor of scooter ook meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Er wordt niet uitgekeerd als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Ook door deelname aan snelheidswedstrijden en gevaarlijke sporten wordt niet uitgekeerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering eindigt aan het einde van het verzekeringsjaar waarin u 70 jaar wordt.

Waar ben ik gedekt?

Met deze verzekering bent u overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.