Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis door bijna alle schadegebeurtenissen. In de polisvoorwaarden staat welke schadegebeurtenissen uitgesloten zijn van de dekking of als de schadevergoeding beperkt is.

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis en de bijgebouwen zijn verzekerd bij schade.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag voor uw woonhuis wordt meestal bepaald door het invullen van een herbouwwaardemeter of blijkt uit de adresscan.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: glas

Als extra dekking kunt u een glasverzekering afsluiten. Deze verzekering biedt een complete dekking tegen de breuk van alle ruiten en lichtdoorlatende kunststof koepels in uw woning.

Extra informatie

Ook de kosten voor het maken van een noodvoorziening zijn meeverzekerd.

Tuin

De verzekering dekt schade aan tuinaanleg, bestrating en beplanting in de tuin door de gevaren brand, blikseminslag, ontploffing of aanvaring of het omvallen van kranen, heistellingen en bomen.

Keuze: verbouwing, leegstand

Schade tijdens verbouwing of leegstand is beperkt verzekerd. Check de polisvoorwaarden of vraag advies aan uw verzekeringsadviseur.

Keuze: Garantie tegen onderverzekering

Als u kiest voor garantie tegen onderverzekering vergoeden wij uw schade, ook als deze hoger is dan het bedrag waarvoor uw woonhuis verzekerd is. Hiervoor moet u wel iedere vijf jaar een herbouwwaardemeter invullen of een adresscan door ons laten uitvoeren.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die ontstaat door bijvoorbeeld een aardbeving, slijtage, achterstallig onderhoud, constructiefouten of eigen opzet is niet verzekerd.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw woning is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is niet altijd gedekt. Controleer uw polisvoorwaarden of vraag ons om advies.

Eigen risico

Uw eigen risico is € 100,- per gebeurtenis voor schades geclaimd op basis van een plotseling onvoorzien voorval veroorzaakt door vallen, stoten, breken, scheuren, barsten, omvallen, krassen, reinigen, verplaatsen of deuken.

Extra informatie

Als een schade wordt geclaimd die veroorzaakt is door storm, dan geldt een eigen risico van 2 promille van de verzekerde som met een minimum van € 225,- en een maximum van € 450,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.