Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhanger. Denk hierbij aan een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw aanhanger is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij schade krijgt u de kosten van herstel vergoed tot maximaal de dagwaarde van de aanhangwagen. Voor een diefstaldekking is het gebruik van een VIP/TNO goedgekeurd koppelingsslot verplicht. Bij total loss schade krijgt u de dagwaarde vergoed.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe, vergelijkbare aanhanger. De dagwaarde is de waarde op het moment voor dat de schade ontstond.

Reparatie

U mag zelf kiezen waar u de schade laat repareren.

Keuze: Aanhangwagen achter vrachtwagen

Voor een aanhangwagen achter een vrachtwagen moet extra premie betaald worden op de aansprakelijkheidsverzekering van de trekkende vrachtwagen.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij schade door opzet, of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur. Let op: schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade door uw aanhanger aan anderen is verzekerd onder de WA-dekking van uw auto, tenzij dit een vrachtwagen is. Als uw aanhanger veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen, valt de schade aan anderen onder uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering.

Eigen risico

Uw eigen risico is € 45,- per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.