Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. De dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is hierbij verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. De dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is hierbij verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere transport van uw motor, de bagage en u zelf naar een adres binnen Nederland. U kunt zich aanvullend verzekeren voor pechhulp in Nederland en hulpverlening in het buitenland.

Diefstal of total loss

Bij beperkt en volledig casco is schade door diefstal of total loss verzekerd. Een goedgekeurd ART-motorslot is hierbij vereist. Is uw motor jonger dan 12 maanden en bent u de eerste kentekenhouder? Dan krijgt u bij volledige cascodekking de nieuwwaarde vergoed. Anders krijgt u de dagwaarde.

Extra informatie

De nieuwwaarde is de waarde van een nieuwe motor van hetzelfde merk, type en uitvoering. De dagwaarde is het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van een op merk, type, uitvoering, ouderdom en staat gelijkwaardige motor.

Keuze: schade door brand of natuur

Heeft uw motor een beperkt casco of volledige cascodekking? Dan is schade door brand of natuur verzekerd.

Extra informatie

Met de volledige casco dekking is schade aan uw motor ook verzekerd als het uw eigen schuld is.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd onder de beperkt cascodekking of de volledig cascodekking.

Keuze: schade aan je motor

Heeft u uw motor volledig casco verzekerd? Dan is schade aan uw motor verzekerd, ook als het uw eigen schuld is.

Keuze: pechhulp

Als extra optie kunt u pechhulp Nederland afsluiten. Deze dekking helpt u bij pech in Nederland. De optie hulpverlening buitenland helpt u bij pech in het buitenland, maar ook bij een defect aan de motor.

Keuze: kleding- en helmschade

Heeft u een beperkt of volledig casco verzekering afgesloten? Dan is kleding- en helmschade gratis meeverzekerd tot € 500,-.

Keuze: schade of ongevallen opzittenden

Bij een schade opzittendendekking vergoeden we de schade die een opzittende lijdt door een ongeval met de motor. Bij een ongevallen opzittendendekking keren we een vooraf vastgesteld bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit na een ongeval.

Keuze: rechtsbijstand

Deze dekking biedt rechtshulp bij juridische conflicten die zijn ontstaan tijdens deelname aan het wegverkeer met de verzekerde motor, maar ook die gaan over het kopen, bezitten, onderhouden, repareren en verkopen van de verzekerde motor.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade veroorzaakt door misbruik van alcohol en drugs, opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs wordt niet vergoed. Ook schade tijdens racen, verhuur of vervoer tegen betaling wordt niet vergoed.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de waarde van uw motor en uw woonplaats.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, krijgt u premiekorting (tot een maximum). Als u schade claimt, dan komt deze korting (deels) te vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in Europa.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.