Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Boekt u een eenmalige reis boven € 1.500,-? Dan kunt u een losse aanvullende annuleringsverzekering afsluiten. Als u dan onverwachts niet kunt gaan, worden de annuleringskosten vergoed. Ook als u een reis moet afbreken krijgt u een vergoeding. En bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Extra informatie

Deze verzekering is alleen af te sluiten als aanvulling op de Schox doorlopende reisverzekering. Daarbij is de dekking standaard tot € 1.500,-. Deze is te verhogen tot € 3.000,- of € 5.000,-. Bij een eenmalige reis boven het op de doorlopende reisverzekering verzekerde bedrag kunt u er voor kiezen om het deel van de reissom boven dit bedrag tegen een aanvullende premie eenmalig te verzekeren.

Wat is verzekerd?

Op deze kaart staan de belangrijkste annuleringsredenen. Je krijgt ook een vergoeding bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur.

Gezondheid

Wij keren uit bij een ongeval, ernstige ziekte, overlijden of een onverwachte medische behandeling. Of als u door complicaties tijdens uw of uw partners zwangerschap niet kunt reizen.

Familie

Wij keren uit bij een ongeval, ernstige ziekte, overlijden of onverwachte medische behandeling van familie in de 1ste en 2e graad. En als bij de rechtbank om echtscheiding is gevraagd.

Extra informatie

1ste graad: partner, (adoptie- en stief)ouders, schoonouders, (adoptie- en stief)kinderen, schoondochters- en zonen. 2de graad: broers en zussen, kleinkinderen, grootouders, schoonzussen en zwagers, stiefbroers- en  zussen. De definitie van partner: u bent getrouwd of er is sprake van geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract. 

Werk

Wij keren uit als u uw reis annuleert omdat u een nieuwe baan heeft of als u bij een vast dienstverband buiten uw schuld ontslagen bent.

Woning

Wij keren uit als u de reis annuleert omdat u onverwacht een huurwoning toegewezen krijgt. Of als u schade heeft aan uw woning.

Zelf samengestelde reizen

Het is mogelijk uw zelf samengestelde reis te annuleren. De onderdelen van deze reis moeten dan wel geboekt zijn voordat u uw woning verlaat om op reis te gaan. Boekt u een onderdeel op locatie? Dan valt dit niet onder de dekking van de verzekering.

Wat is niet verzekerd?

  • Bij ziekte of overlijden van vrienden of van familie in de 3e graad. Of als u tijdens het aanvragen van de verzekering de reden van annulering al kon voorzien.

Ramp in het buitenland

Annulering door een ramp in het buitenland is niet verzekerd. Het Calamiteitenfonds vergoedt soms (een deel van) de schade.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Moet uw reisgenoot met een andere annuleringsverzekering de reis annuleren, waardoor u zelf ook niet meer op reis wilt? Dit is niet altijd gedekt. Wij geven u graag advies.

Maximale vergoeding

De hoogte van de maximale vergoeding staat op de verzekeringspolis en geldt per reis.

Duur

De reis mag maximaal 180 dagen duren. Verlengen is mogelijk.

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent tijdens vakantiereizen overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Deze annuleringsverzekering moet binnen 14 dagen na het boeken van uw reis afgesloten worden. Als dat niet zo is, moet u een 14-dagenverklaring invullen.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie over de reissom. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint en eindigt op de datums die op het polisblad vermeld staan.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering geldt voor een afgesproken periode en stopt automatisch. Omdat we de verzekering niet automatisch verlengen, hoeft u niet op te zeggen.