Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Een doorlopende reisverzekering voor alle duikers die in Nederland wonen, een officieel duikbrevet hebben, de apparatuur regelmatig controleren en hobbymatig duiken. Schade opgelopen tijdens geboekte reizen in Nederland of in het buitenland wordt vergoed. Deze verzekering is het hele jaar geldig.

Extra informatie

Het maakt bij deze verzekering niet uit welke opleiding u heeft gevolgd; NOB, Padi, SSI of een andere. U kunt deze reisverzekering voor uzelf afsluiten, maar tegen een vast bedrag ook voor uw gezinsleden. Uw voor studie uitwonende kinderen, die door u of uw partner worden onderhouden, kunnen tot de leeftijd van 27 jaar worden meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

U bent altijd verzekerd voor de onderdelen bagage, hulpverlening en buitengewone kosten, rechtsbijstand en annuleringskosten. Er gelden maximaal verzekerde bedragen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden.

Extra informatie

U krijgt altijd hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring. Repatriëring betekent dat wij u naar huis brengen na een ongeval of bij overlijden.

Keuze: medisch

Als u een ziektekostenverzekering heeft bij een Nederlandse zorgverzekeringsmaatschappij, dan kunt u medische kosten aanvullend verzekeren. Denk hierbij aan de behandelingskosten in een decompressietank.

Bagage

In de bagagedekking is ook uw duikuitrusting, foto- en videoapparatuur en andere kostbaarheden opgenomen.

De afschrijvingslijst die hierbij gebruikt wordt kunt u hier bekijken.

Extra informatie

Bagage, waaronder uw duikuitrusting, is voor € 5.000,- verzekerd. Foto- en videoapparatuur is maximaal verzekerd tot € 1.500,- en geld tot € 500,-. Een uitgebreidere opsomming van de verzekerde bedragen leest u in de polisvoorwaarden. Er geldt een eigen risico van € 50,- per reis.

Wintersport en bijzondere sporten

Heeft u medische kosten verzekerd? Dan bent u ook verzekerd tijdens onderwatersportactiviteiten en tijdens uw wintersportreis. Ook is dan schade aan eigen of huurmateriaal verzekerd tot de in de polisvoorwaarden gestelde maximale uitkering. Bij een ongeluk zijn medische kosten verzekerd, aanvullend op uw zorgverzekering.

Extra informatie

Wel verzekerd zijn Gästerennen en Wisbiwedstrijden. Niet verzekerd zijn bijzondere sporten zoals ijshockey, skispringen en speedskiën en schade ontstaan door de voorbereidingen op, of deelname aan wintersportwedstijden.

Keuze: pech op reis

U kunt automobilistenhulp en ongevallen als keuze meeverzekeren. Als u ongevallen meeverzekerd, dan bent u verzekerd voor overlijden en blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens een reis. Ook tijdens de heen- en terugreis van en naar de duikplaats in Nederland bent u verzekerd.

Extra informatie

Als uw automobilistenhulp meeverzekerd, dan is uitval van de bestuurder en uitval van het vervoermiddel gedekt. Schade aan uw auto en diefstal van uw auto zijn niet verzekerd. Check hiervoor de voorwaarden van uw autoverzekering. Kijk ook voor de maximale vergoedingen in de polisvoorwaarden.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die u al heeft gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als u een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijgt u een vergoeding.

Extra informatie

Kijk in de voorwaarden (https://www.zichtadviseurs.nl/polisvoorwaarden/particulier/op-vakantie) voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering.

Annuleringskosten

Annuleringskosten zijn tot € 1.500,- per reis standaard verzekerd. U kunt dit bedrag tegen een aanvullende premie verhogen tot € 3.000,- of € 5.000,-.

Keuze: ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Keuze: duikinstructeur of divemaster

Tijdens het lesgeven kunt u een ongeval krijgen, waardoor u medische kosten moet maken. U kunt dit risico meeverzekeren. Ook als u lesgeeft in het buitenland, dan bent u voor maximaal 120 dagen aaneengesloten verzekerd. Deze dekking ‘duikinstructeur’ wordt berekend als een premietoeslag van 30% op uw totale Schox-verzekeringspremie.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren niet uit bij fraude, schade aan geleende spullen of als schade ontstaat tijdens professionele duikactiviteiten (bijvoorbeeld brandweer, bergingswerk, reddingswerk etc.), zakenreizen of vrijwilligerswerk.

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Negatief reisadvies

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is uw reis niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Ga zorgvuldig met uw spullen om. Zo voorkomt u schade.

Eigen risico

Uw eigen risico is € 50,- per reis.

Reisduur

De reis mag maximaal 180 dagen duren.

Leeftijd

Een verzekerde ouder dan 75 jaar, die aan onderwatersportactiviteiten deelneemt, moet elk jaar duikmedisch voor de onderwatersport goedgekeurd zijn.

Waar ben ik gedekt?

U bent tijdens vakantiereizen overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.