Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De doorlopende reisverzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal, een ongeval of bij annulering. Voor reizen die maximaal 60, 90 of 180 dagen duren, afhankelijk van de gekozen variant.

Extra informatie

U kunt zelf een doorlopende reis- of een annuleringsverzekering samenstellen. Ook kunt u de dekkingen voor reis en annulering combineren.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd voor hulp voor personen. Als u of een andere verzekerde hulp nodig heeft door ziekte, ongeval, of overlijden van uzelf, uw reisgenoot of directe familie. Ook bij een natuurramp. Deze hulp wordt verzorgd via de alarmcentrale. U kunt kiezen voor het dekkingsgebied Europa of Wereld.

Extra informatie

U kunt uw verzekering aanvullen met extra keuzedekkingen.

Keuze: medisch

Met de dekking Geneeskundige kosten bent u verzekerd voor de kosten van een spoedeisende en onverwachte medische behandeling. De dekking is aanvullend op uw zorgverzekering. Het is daarom noodzakelijk dat u een geldige Nederlandse zorgverzekering heeft.

Keuze: bagage

Met de dekking Bagage bent u verzekerd tegen schade die is ontstaan door diefstal, beschadiging of verlies van uw bagage of reisdocumenten. U kiest zelf de hoogte van de maximale vergoeding. De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van de gekozen dekking.

Bij een schadevergoeding maken we gebruik van deze afschrijvingstabel.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over de mogelijke bagagedekkingen en over de maximale vergoedingen in geval van schade aan bagage? Dit kunt u vinden in de voorwaarden en in de afschrijvingstabel die wij hiervoor hanteren.

Keuze: bijzondere sporten

Het beoefenen van reguliere en bijzondere sporten op reis is standaard verzekerd. Alleen voor skiën en snowboarden is een aanvullende dekking nodig. Hiermee kunt u zorgen dat de andere dekkingen die u heeft afgesloten -zoals Geneeskundige kosten, Bagage en Ongevallen -ook van toepassing zijn tijdens de wintersport.

Keuze: pech op reis

Met de dekking Hulp en Huur vervoermiddel bent u verzekerd van vervangend vervoer en hulp wanneer uw vervoermiddel of de bestuurder onvoorzien uitvalt. Schade aan, diefstal van of schade door het te zwaar beladen van uw vervoermiddel is niet verzekerd.

Keuze: ongevallen

Met de dekking Ongevallen bent u verzekerd in geval van blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Wij keren dan eenmalig een vast bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Met de dekking Annulering worden de (annulerings)kosten vergoed die u maakt als u uw geboekte reis onverwachts moet afzeggen. Ook als u een reis moet afbreken, om één van de in de voorwaarden genoemde redenen, krijgt u een vergoeding. Dit is maximaal het gekozen verzekerd bedrag.

Reisadvies van de overheid

Let op of uw bestemming (op het moment van boeken van uw reis) een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft. Dit wordt aangegeven met kleurcode rood of oranje. Bepaalde schades worden dan niet of beperkt vergoed. Schade door bijvoorbeeld molest is uitgesloten van dekking.

Extra informatie

Heeft uw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (op het moment van boeken van je reis)? Dan is annulering van uw reis niet verzekerd.

Keuze: doorlopende Allrisk Annuleringsverzekering

U kunt ook kiezen voor de uitgebreidere dekking van de Allrisk Annulering. U bent dan naast de standaard verzekerde gebeurtenissen ook verzekerd als u de reis annuleert of afbreekt om een andere onvoorziene reden. In deze gevallen wordt 75% van de annuleringskosten vergoed.

Keuze: rechtsbijstand

Met de dekking Rechtsbijstand bent u tijdens uw reis verzekerd voor rechtsbijstand door de deskundigen van DAS.

Keuze: overige dekkingsmogelijkheden

Andere dekkingen waar u ook uit kunt kiezen zijn de dekkingen voor skiën en snowboarden, voor geld en voor extra sportuitrusting.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd zijn bijvoorbeeld schade die ontstaat tijdens zakenreizen, schade door fraude of schade als u onzorgvuldig met uw spullen bent omgegaan. Ook moet de oorzaak of reden van de schade buiten uw schuld en onvoorzien zijn. Meer informatie over uitsluitingen van de verzekering leest u in de voorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heeft u dringend hulp nodig vanwege pech, een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kunt u 24 uur per dag bellen met de alarmcentrale. Doet u dit niet en heeft u bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijgt u mogelijk niet alle kosten vergoed.

Eigen risico

De Bagegedekking kent een eigen risico van € 100, € 50 of € 0 per gebeurtenis per reis. De hoogte is afhankelijk van het pakket dat u kiest. Dit eigen risico geldt ook voor de ski- en snowboarduitrusting.

Kosten zorgverzekering

Wij vergoeden een eventueel ingehouden verplicht eigen risico op de zorgverzekering als gevolg van een gemaakte geneeskundige kosten. Dit geldt niet voor een vrijwillig gekozen hoger eigen risico.

Geneeskundige kosten

De geneeskundige kosten zijn alleen verzekerd als de noodzaak voor de medische zorg tijdens uw reis ontstaan is en u kon dit niet voorzien toen u op reis ging.

Waar ben ik gedekt?

U kiest voor dekking in Europa of wereldwijd. De dekking Europa geldt ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee. In Nederland bent u alleen verzekerd bij minimaal één betaalde overnachting.

Extra informatie

De dekking Europa geeft dekking in het werelddeel dat oostelijk tot aan de Oeral en de Kaukasus loopt inclusief Georgië, Armenië en Azerbeidzjan, en westelijk tot en met IJsland, Madeira, de Azoren en de Canarische Eilanden. Daarnaast geldt de dekking Europa ook voor Cyprus en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de alarmcentrale. U moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op uw spullen passen). Doe bij diefstal aangifte en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.