Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met dit product krijgt u juridische hulp van DAS bij een verzekerd conflict. Ook betaalt DAS tot een gemaximeerd bedrag eventueel bijkomende kosten, zoals proceskosten en de kosten van externe deskundigen. Bij verkeers- en strafzaken zijn deze kosten binnen de Europa en de landen rond de Middellandse Zee niet gemaximeerd.

Wat is verzekerd?

Het product heeft een vaste basismodule, consument & wonen. Daarnaast kunt u een aantal aanvullende modules kiezen om mee te verzekeren.

Keuze: verkeer

Juridische hulp bij het verhalen van schade die u in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto of aan uw pleziervaartuig. U krijgt ook hulp bij conflicten over persoonlijk letsel dat is ontstaan in het verkeer.

Letsel

Juridische hulp bij het verhalen van aan u toegebracht persoonlijk letsel. Bijvoorbeeld na een arbeidsongeval of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict dat te maken heeft met uw woning. Bijvoorbeeld bij de koop of verkoop. Of conflicten met de verhuurder, de overheid of uw buren.

Extra informatie

Uw vakantiewoning is alleen verzekerd als u die voornamelijk voor uzelf gebruikt en als de vakantiewoning in Nederland staat. Staat uw vakantiewoning in het buitenland? Bekijk dan de mogelijkheden onder de keuze: fiscaal & vermogen.

Keuze: werk en inkomen

Een conflict over uw inkomen is standaard meeverzekerd in de basismodule. Juridische hulp bij een conflict met een werkgever (werk) kunt u meeverzekeren met deze module.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen of diensten die u voor uzelf koopt. Zoals een conflict over consumentenartikelen of een vakantieboeking. Maar ook bijvoorbeeld over energie en telefonie, of over de plaatsing van een keuken.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis.

Keuze: fiscaal en vermogen

Deze module biedt dekking voor juridische hulp om in beroep te gaan tegen een beslissing van de Belastingdienst, een conflict over een vakantiewoning (voor eigen gebruik) in het buitenland, vermogensbeheer en scheidingsmediation.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij echtscheiding, opzet en bestaande conflicten bent u niet verzekerd voor juridische hulp. Net als bij zakelijke conflicten, daarin krijgt u ook geen hulp van DAS.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. Nadat u de verzekering hebt afgesloten, zijn conflicten die daarna ontstaan gelijk verzekerd.

Maximum kosten en drempel

Als er op uw verzoek een externe rechtshulpverlener ingeschakeld wordt door DAS, dan geldt er een maximum vergoeding. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175,- gaat. Dit geldt niet voor het verhalen van schade of bij een strafzaak.

Extra informatie

De hoogte van de maximum vergoeding kunt u zelf kiezen.

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een externe rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Als u verplicht vertegenwoordigd moet worden door een advocaat, dan is de maximum vergoeding voor de externe rechtshulpverlener niet van toepassing.

Eigen risico

Vraagt u DAS om een externe rechtshulpverlener in te schakelen voor een gerechtelijke of administratieve (incasso)procedure, terwijl het volgens de wet niet verplicht is om een advocaat in te schakelen? Dan moet u per procedure een eigen risico betalen van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent in ieder geval verzekerd bij conflicten in Nederland. Soms is er ook dekking in de Europese Unie (werk) of zelfs in alle landen van de wereld (verkeer).

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict zo snel mogelijk bij ons. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.