Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Dit is een studentenpakket waarin verschillende verzekeringen gecombineerd kunnen worden.

Extra informatie

[verschillende varianten per verzekeraar mogelijk]

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels. Sieraden en (audio-)apparatuur zijn niet verzekerd.

Verzekerd bedrag

Keuze: contra-expertise na schade

Keuze: sieraden

Keuze: (Audio-) apparatuur

Keuze: spullen buiten huis

U heeft de mogelijkheid om een buitenshuisdekking af te sluiten zodat uw bezittingen (ook uw smartphones, laptops en tablets!) ook buiten de deur verzekerd zijn tegen schade en diefstal.

Wat is niet verzekerd?

  • Buiten uw huis (in uw tuin) zijn de tuinmeubelen, tuingereedschap en wasgoed ook verzekerd. Hiervoor geldt wel een beperkte dekking. Spullen zoals elektronica, kleding en servies zijn buiten uw woning niet verzekerd.

Extra informatie

U heeft wel de mogelijkheid om een buitenshuisdekking af te sluiten zodat uw bezittingen (ook uw smartphones, laptops en tablets!) ook buiten de deur verzekerd zijn tegen schade en diefstal.

Vallen en stoten

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft per gebeurtenis een eigen risico van € 100,- voor schades geclaimd op basis van:

- Plotseling onvoorzien voorval door vallen, stoten, breken, scheuren, barsten, omvallen, krassen, reinigen, verplaatsen of deuken.

- Schade aan huurdersbelang, bij schade door storm aan schuurtjes en schuttingen

Waar ben ik gedekt?

In de woning of met de aanvullende buitenshuisdekking ook in Nederland buiten de woning: op balkons, in galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.