Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Het Zicht studentenpakket bestaat standaard uit een inboedelverzekering. Je kunt zelf kiezen of je ook een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Deze verzekering vergoedt schade als je als particulier in een privésituatie per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. 

Extra informatie

Je kunt bij het Zicht studentenpakket zelf kiezen of je ook een verzekering voor aansprakelijkheid, persoonlijke ongevallen, rechtsbijstand of een reisverzekering afsluit. Het kan zijn dat je al verzekerd bent voor aansprakelijkheid via de verzekering van je ouder(s). Controleer dit om te voorkomen dat je onnodig dubbel verzekerd bent.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade als je als particulier in een privésituatie per ongeluk iemand verwondt (letsel) of spullen van een ander beschadigt. En als je volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Je partner en andere huisgenoten die op jouw adres staan ingeschreven, zijn ook verzekerd. Ook een au pair of 'witte werkster' (huispersoneel) is verzekerd.

Extra informatie

Huisgenoten zijn (pleeg- en stief)kinderen, logees en inwonende familieleden. Ook uitwonende studerende kinderen zijn verzekerd. Meerderjarige kinderen mogen niet getrouwd zijn. Schade veroorzaakt door kinderen jonger dan 14 jaar valt onder de aansprakelijkheid van de ouders.

Oppassen of logeren

Schade veroorzaakt tijdens oppassen of tijdens logeren bij iemand anders is verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Schade die je veroorzaakt tijdens een vriendendienst is verzekerd tot een bedrag van € 12.500,-.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je helpt een vriend om zijn wasmachine te tillen. Je laat de wasmachine vallen, waardoor deze stuk gaat.

Schade door een huisdier

Schade die jouw huisdieren aan iemand anders veroorzaken, is ook verzekerd als je daarvoor aansprakelijk bent.

Extra informatie

Bijvoorbeeld: je hond rukt zich los en rent plotseling de straat op. Hierdoor raakt een fietser gewond.

Schade door de eigen woning

Schade veroorzaakt door je eigen woning in Nederland is verzekerd. Denk hierbij aan een dakpan die op de auto van de buurman valt.

Extra informatie

Je moet eigenaar zijn van de woning. Schade veroorzaakt door jouw recreatiewoning,
stacaravan of volkstuinhuisje binnen Europa is ook verzekerd. Als je jouw recreatiewoning uitsluitend verhuurt aan anderen, dan ben je hiervoor niet verzekerd.

Keuze: Secundaire dekking

Mogelijk ben je al verzekerd voor aansprakelijkheid via de verzekering van je ouder(s). Als je ouders die verzekering via Zicht hebben afgesloten, kun je kiezen voor een secundaire dekking. Deze verzekering kan uitkeren als de verzekering van je ouders dit niet doet. Bijvoorbeeld als je schade veroorzaakt aan spullen van je ouders, je broer of zus. Of wanneer je ouders de verzekeringspremie niet hebben betaald.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of een misdrijf wordt niet vergoed. Of als het gaat om schade aan je eigen spullen of die van andere verzekerden.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Schade aan geleende spullen is standaard verzekerd tot € 25.000,-. Schade aan gehuurde spullen is niet verzekerd.

Schade door auto

Je bent niet verzekerd voor schade die is veroorzaakt met of door je auto. Dat geldt ook voor andere motorrijtuigen zoals een motor of brommer. Deze schade valt onder je verplichte WA-verzekering van de auto, motor of brommer.

Schade door sport en spel

Als je tijdens het sporten per ongeluk een medespeler verwondt, dan is dat niet verzekerd. Ook spullen van een ander die je kapotmaakt, zijn niet verzekerd.

Extra informatie

Is er schade of letsel aan een toeschouwer, of is er geen normaal spelverloop? Dan is er wel aansprakelijkheid en is de schade gedekt.

Schade tijdens werk

Schade die ontstaat tijdens betaald werk is niet verzekerd (tijdens vrijwilligerswerk wel).

Extra informatie

Je mag een kleine onkostenvergoeding krijgen voor het vrijwilligerswerk.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Veroorzaak je schade aan spullen van een andere verzekerde? Dan vergoeden wij dit niet.
Onderlinge letselschade is wel verzekerd.

Eigen risico

Er geldt geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De verzekering is in de hele wereld van kracht.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in jouw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Je verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.