Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Het Zicht Studentenpakket bestaat standaard uit een inboedelverzekering. De inboedelverzekering vergoedt schade aan spullen in je huis door alle schadegebeurtenissen. Schade wordt niet vergoed als in de polisvoorwaarden en/of clausules een schadegebeurtenis is uitgesloten van de dekking, of wanneer de schadevergoeding is beperkt.

Extra informatie

Je kunt zelf kiezen of je ook een verzekering voor aansprakelijkheid, ongevallen, rechtsbijstand of een reisverzekering wilt afsluiten. 

Wat is verzekerd?

Alle spullen in je huis, zoals meubels, tv’s, boeken, kleding, gordijnen, keukengerei. Diefstal is alleen verzekerd als je je eigen kamerdeur op slot hebt. Je mag in je huis geen losse kook- en/of verwarmingstoestellen gebruiken. Ook spullen in je tuin of op je balkon zijn verzekerd, zoals wasgoed en tuinmeubelen. 

Verzekerd bedrag

Je kunt kiezen voor een verzekerd bedrag van € 10.000,- of € 20.000,-. Als je kiest voor een verzekerd bedrag van € 20.000,- heb je ook garantie tegen onderverzekering.

Extra informatie

Bij garantie tegen onderverzekering vergoeden wij jouw schade, ook als deze hoger is dan het bedrag waarvoor je inboedel verzekerd is.

Keuze: contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kun je ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.

Keuze: sieraden

Sieraden zijn verzekerd voor diefstal tot een maximum van € 6.000,-.

(Audio-) apparatuur

Schade aan je (audio)apparatuur is verzekerd.

Keuze: spullen buiten huis

Je hebt de mogelijkheid om een buitenshuisdekking af te sluiten, zodat jouw bezittingen (ook smartphones, laptops en tablets) ook buiten de woning verzekerd zijn tegen schade en diefstal.

Extra informatie

Het dekkingsgebied is Nederland. Je hebt de keuze uit een basis- of topdekking. Er gelden maximaal verzekerde bedragen. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van de buitenshuisdekking.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in je broekzak dat stukgaat omdat je ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Wat is niet verzekerd?

  • Spullen zoals elektronica, kleding en servies zijn buiten je woning niet verzekerd. Bij brand keren wij niet uit als je op de kamer(s) gebruik maakt van losse kook- en/of verwarmingstoestellen. Bij diefstal keren wij niet uit als je kamer niet op slot was. Wij keren niet uit bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten. 

Extra informatie

Je hebt wel de mogelijkheid om een buitenshuisdekking af te sluiten zodat je bezittingen (ook smartphones, laptops en tablets) ook buiten de woning verzekerd zijn tegen schade en diefstal.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je hebt per gebeurtenis een eigen risico van € 100,- voor schades geclaimd o.b.v.:
• plotseling onvoorzien voorval door vallen, stoten, breken, scheuren, barsten, omvallen, krassen, reinigen, verplaatsen of deuken.
• schade aan huurdersbelang, bij schade door storm aan schuurtjes en schuttingen.

Waar ben ik gedekt?

In de woning. Buiten de woning op balkons, galerijen, in de tuin of op het erf, onder afdaken is er een beperkte dekking. In de Benelux ben je ook verzekerd voor schade of diefstal van inboedel uit een motorrijtuig, caravan of vaartuig tot een maximum van € 250,-. Tijdens een verhuizing.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in je situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je jouw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.