Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Het Zicht studentenpakket bestaat standaard uit een inboedelverzekering. Je kunt zelf kiezen of je ook een verzekering voor aansprakelijkheid, persoonlijke ongevallen, rechtsbijstand of een reisverzekering afsluit. De ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval.

Wat is verzekerd?

De ongevallenverzekering keert eenmalig een bedrag uit als je letsel oploopt tijdens een ongeval en daarbij blijvende invaliditeit oploopt of komt te overlijden.

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit krijgt je eenmalig een bedrag uitgekeerd. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mate van invaliditeit en is maximaal € 25.000,-. In sommige gevallen duurt het langer voordat je de uitkering krijgt. Dan krijg je ook rente uitbetaald over deze periode.

Overlijden

Je erfgenamen krijgen een bedrag van € 5.000,- als je overlijdt door een ongeval. Je kunt in plaats van je erfgenamen ook iemand anders aanwijzen.

Wat is niet verzekerd?

  • Er wordt niet uitgekeerd als je het ongeval met opzet hebt veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs. Ook door deelname aan snelheidswedstrijden en gevaarlijke sporten wordt niet uitgekeerd.

Uitgebreide dekking

Er zijn geen mogelijkheden om de dekking uit te breiden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

De verzekering eindigt aan het einde van het verzekeringsjaar waarin je 70 jaar wordt.

Waar ben ik gedekt?

Met deze verzekering ben je overal ter wereld verzekerd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Verandert er iets in jouw situatie? Meld dat dan aan ons.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of per jaar wilt betalen. Betalen kan via automatische incasso of je maakt het bedrag zelf over. Bij betaling per maand is automatische incasso verplicht.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering dagelijks opzeggen. Dit kan telefonisch, via e-mail, schriftelijk en via onze website.