Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw aanhanger. Zoals een aanhangwagen, boottrailer, paardentrailer of bagagewagen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw aanhanger verzekerd is.

Diefstal of total loss

Wij komen u tegemoet in de huur van een andere aanhangwagen als uw eigen aanhangwagen wordt gestolen of onherstelbaar beschadigd raakt. Wij vergoeden maximaal € 25,- per dag en maximaal € 250,- per gebeurtenis.

Extra informatie

Voor bovenstaande geldt dat de waarde van de aanhangwagen na de gebeurtenis wel moet opwegen tegen de te maken kosten. Zo niet, dan vergoeden wij de kosten voor het invoeren en vernietigen van uw aanhangwagen.

Reparatie

Bij alle schade heeft u vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Gratis verhaalsbijstand

U bent gratis verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit gratis op de veroorzaker.

Wat is niet verzekerd?

  • Onder andere bij schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs. Of door misbruik van alcohol of drugs. En bij schade tijdens verhuur. Let op: schade aan, of diefstal van, spullen in de aanhanger is ook niet verzekerd.

Extra informatie

In sommige gevallen zijn we wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van uw aanhangwagen is alleen verzekerd als u de juiste beveiligingsmaatregelen heeft genomen. U moet een disselslot of wielklem gebruiken die door de SCM goedgekeurd is of een vergelijkbare beveiligingsmaatregel nemen.

Eigen risico

Het eigen risico is altijd € 45,- per gebeurtenis

Waar ben ik gedekt?

Uw aanhangwagenverzekering geldt in de landen die genoemd zijn op de Groene Kaart van het motorrijtuig dat de aanhangwagen trekt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering schriftelijk opzeggen.