Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan je motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. Je kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw motor. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich aanvullend verzekeren middels de Beperkt Casco of de Casco dekking

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw motor veroorzaakt aan anderen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte. Dit geldt ook voor een eventuele aanhangwagen die aan uw motor gekoppeld is.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss binnen 12 maanden na de aanschaf, ontvangt u de volledige aanschafwaarde. In de 13e t/m 36e maand geldt een gunstige afschrijvingsregeling

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, storm, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Beperkt Casco en de Casco-dekking.

Keuze: inbraak

Schade door inbraak is verzekerd. En diefstal uit het bagagevak van de motor ook. De schade die we vergoeden, hangt af van het type motor. En hoe goed deze beveiligd is.

Schade aan eigen motor

Alle schade aan uw eigen motor is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Casco-dekking.

Keuze: pechhulp

U kiest zelf of u pechhulp meeverzekert. Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw motor in het buitenland. Dit valt onder de Casco-dekking

Verhaalsbijstand

U bent verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit op de veroorzaker.

Accessoires

Accessoires zijn tot maximaal  1.000,- per schadegebeurtenis standaard meeverzekerd.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs is niet verzekerd. Schade door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Verhuur

Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Racen

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens een wedstrijd (zoals een straatrace). U bent ook niet verzekerd als u op een racecircuit rijdt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Diefstal van uw motor is alleen verzekerd als deze aan de door ons gestelde beveiligingseisen voldoet. Indien er specifieke beveiligingseisen van toepassing zijn vindt u deze op het polisblad.

Eigen risico

Het eigen risico is € 135 per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesïë en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.