Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw oldtimer van 25 jaar of ouder. Het moet gaan om een auto of motor die u niet dagelijks gebruikt. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich aanvullend laten verzekeren met de Casco-dekking.

Extra informatie

U kunt de verzekering afsluiten als u ouder bent dan 24 jaar en niet meer dan 7500 kilometer per jaar rijdt met uw oldtimer.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw oldtimer verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw oldtimer veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte. Dit geldt ook voor een eventuele aanhangwagen die aan uw oldtimer gekoppeld is

Extra informatie

Bovenstaande geldt niet als uw oldtimer niet verder kan rijden door pech.

Reparatie

Alleen bij het vervangen van een ruit betaalt u € 45,- eigen risico als u gebruik maakt van een reparateur die met ons samenwerkt. Voor andere schades vervalt het eigen risico als u voor reparatie langs een samenwerkende reparateur gaat.

Extra informatie

Als u niet langs een samenwerkende reparateur gaat is het eigen risico altijd € 135,-.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss krijgt u de taxatiewaarde. Dit is de waarde van de oldtimer op het moment van taxeren. Een taxatierapport mag maximaal 3 jaar oud zijn, anders gaan wij uit van de dagwaarde. Diefstal en total loss vallen onder de Casco-dekking.

Extra informatie

U bent niet verzekerd tegen diefstal als de bestuurder of laatste gebruiker onzorgvuldig is geweest. Bijvoorbeeld als uw oldtimer niet is afgesloten, de sleutels nog in uw oldtimer lagen of ergens anders onbeheerd zijn achtergelaten.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Casco-dekking.

Keuze: inbraak

Schade door (een poging) tot inbraak is verzekerd. En diefstal uit de oldtimer ook. Dit valt onder de Casco-dekking.

Extra informatie

Als accessoires gestolen zijn, moet u ons de originele aankoopnota´s laten zien. Accessoires zijn alleen verzekerd als u deze aan ons heeft opgegeven en wij ze hebben meegenomen bij het bepalen van het verzekerd bedrag.

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de reparatie via een bij ons aangesloten reparateur. Dit valt onder de Casco-dekking.

Keuze: schade aan je oldtimer

Alle schade aan uw oldtimer is verzekerd. Dit geldt ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Casco-dekking.

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw oldtimer. Dit valt onder de Casco-dekking

Gratis verhaalsbijstand

U bent gratis verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit gratis op de veroorzaker.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs is niet verzekerd. Schade door misbruik van alcohol of drugs is ook niet verzekerd.

Verhuur

Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u uw oldtimer Casco verzekeren? U heeft dan een recent taxatierapport van een erkend taxateur nodig. Aan de hand van dit taxatierapport kunnen wij de verzekerde waarde bepalen. De kosten zijn voor uw eigen rekening.

Extra informatie

Erkende taxateurs vindt u op de website van Stichting VRT.

Eigen risico

Het eigen risico is € 135,- per gebeurtenis. Dit vervalt als u de schade laat repareren bij een reparateur die met ons samenwerkt. Op uw groene kaart staan de reparateurs die met ons samenwerken.

Extra informatie

Moet een ruit worden vervangen? U betaalt dan € 45,- als u een reparateur inschakelt die met ons samenwerkt. Anders betaalt u € 135,-. Hoeft een ruit alleen te worden gerepareerd? Dit is alleen verzekerd als u dit laat doen door een reparateur die met ons samenwerkt. U betaalt dan geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.