Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheids-verzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw bestelauto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw bestelauto na een ongeval is verzekerd.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van uw bestelauto ontvangt u het verschil tussen de waarde van uw bestelauto voor en na de schade.

Extra informatie

Bij verdwijnen auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert.

Schade door brand en natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een dier is verzekerd.

Ruitschade

Vergoeding van de kostprijs bij reparatie via een aangesloten garage.

Inbraak

Schade door (een poging tot) inbraak in uw bestelauto is verzekerd.

Extra informatie

Spullen die in uw auto liggen zijn niet verzekerd. Hiervoor moet u een inboedelverzekering afsluiten.

Schade aan eigen auto

Alle schade aan uw eigen bestelauto is verzekerd. Ook als het uw eigen schuld is.

Pechhulp

Pechhulp in het buitenland is standaard verzekerd. U heeft recht op hulp bij het vervoer van uw bestelauto naar een garage.

Extra informatie

Is uw auto binnen 2 dagen niet te herstellen, dan vervoeren wij uw bestelauto naar Nederland.

Gratis Verhaalsbijstand

U bent gratis verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit gratis op de veroorzaker.

Accessoires

Accessoires zijn tot maximaal € 2.500,- per schadegebeurtenis standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Als accessoires gestolen zijn, moet u ons de originele aankoopnota's laten zien. Boven € 2.500,- zijn accessoires alleen verzekerd als u deze aan ons heeft opgegeven en wij ze hebben meegenomen bij het bepalen van het verzekerd bedrag.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Ook schade door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd. 

Extra informatie

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Deze schade verhalen wij dan later op u.

Verhuur

Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Schade aan de bestuurder en inzittenden kunt u verzekeren met de Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI).

Eigen risico

€ 135,- bij schade aan uw eigen bestelauto of een ruitvervanging. Bij herstel door een samenwerkend bedrijf geldt: geen eigen risico bij autoschade en bij een ruitvervanging eigen risico van € 45,-.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 70%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.