Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade veroorzaakt door uw bestelauto. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is verplicht. U kiest zelf voor aanvullende dekkingen.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw bestelauto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als u met uw auto schade veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Het vervoer van u en uw bestelauto na een ongeval is verzekerd.

Gratis Verhaalsbijstand

U bent gratis verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit gratis op de veroorzaker.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door opzet of bij rijden zonder rijbewijs is niet verzekerd. Schade door misbruik van alcohol of drugs  is ook niet verzekerd. 

Diefstal of total loss

Niet verzekerd.

Reparatie

Niet verzekerd.

Schade door brand en natuur

Niet verzekerd.

Ruitschade

Niet verzekerd.

Inbraak

Niet verzekerd.

Schade aan eigen auto

Niet verzekerd.

Pechhulp

Niet verzekerd.

Verhuur

Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wilt u een uitgebreidere dekking dan alleen WA? Sluit dan een Bestelautoverzekering Allrisk af. Voor letselschade van de bestuurder en inzittenden sluit u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) af.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum van 70%). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.