Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw fiets bij beschadiging en diefstal.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw fiets verzekerd is.

Diefstal of total loss

Bij diefstal of total loss binnen drie jaar na de aanschaf ontvangt u de volledige aanschafwaarde. Vanaf het vierde jaar volgt een gunstige aanschafwaarderegeling.

Extra informatie

De aanschafwaarderegeling geldt niet voor schade aan een accu. Voor schade aan een accu geldt een afschrijving van 1,5% per maand.

Pechhulp

Pechhulp is verzekerd. 

Extra informatie

Wij bieden hulpverlening aan bij pech of een ongeval in Nederland en tot 30 km over de grens in België en Duitsland.

Schade door diefstal

Schade door diefstal van uw fiets is verzekerd. 

Schade aan je fiets

Beschadiging van uw fiets is verzekerd. Ook als de schade uw eigen schuld is.

Gratis verhaalsbijstand

U bent gratis verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit voor u op de veroorzaker.

Extra informatie

U bent verzekerd voor verhaalsbijstand in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg.

Accessoires

Accessoires zijn tot een bedrag van € 100,- gratis meeverzekerd. U kunt een hoger bedrag aan accessoires meeverzekeren.

Extra informatie

Diefstal van losse accessoires zoals fietstassen, mandjes, kinderzitjes, afneembare fietscomputers en GPS- of navigatieapparatuur is niet verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade die u met uw fiets aan anderen veroorzaakt is niet verzekerd. Hiervoor heeft u een andere verzekering nodig: de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

Krassen en slijtage

Schade zoals krassen, door slijtage of aan banden is niet verzekerd. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij vergoeden geen schade bij diefstal als de fiets niet op slot stond of als u de sleutels niet kunt overleggen.

Fietsslot met het ART-keurmerk

Wij vergoeden alleen schade als u een fietsslot met het ART-keurmerk (minimaal 2 sterren) op de juiste manier gebruikt. Van dit slot moet u ons alle originele en bijgemaakte sleutels kunnen geven. Een van deze sleutels heeft duidelijke sporen van gebruik.

Extra informatie

Als het om een racefiets of mountainbike gaat, moet deze met een ART-kabelslot zijn vastgemaakt aan een onbeweeglijk voorwerp zoals een fietsenrek, boom of ander vast voorwerp.

Eigen risico

U betaalt geen eigen risico als uw fiets wordt gestolen. Alleen bij beschadiging is er een eigen risico van € 25,-.

Diefstal uit afgesloten ruimte

Diefstal van uw fiets uit een afgesloten ruimte is altijd verzekerd als er braakschade aan de buitenzijde van deze ruimte is.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade in heel de wereld.

Extra informatie

Voor pechhulp is er dekking in Nederland en tot 30 km over de grens in België en Duitsland. Voor verhaalsbijstand is er dekking in Nederland, België, Duitsland en Luxemburg. 

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.