Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Medische kosten en tandheelkundige kosten worden ook gemaximeerd vergoed.

Wat is verzekerd?

De uitkering hangt af van het verzekerd bedrag dat u kiest.

Blijvende invaliditeit

U krijgt eenmalig een vergoeding. De hoogte van de vergoeding verschilt per lichaamsdeel en hangt af van de mate van invaliditeit.

Extra informatie

Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen wij de mate van invaliditeit vast.

Overlijden

Uw erfgenamen ontvangen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Uitgebreide dekking

Het verzekerd bedrag is afhankelijk van de dekking die u kiest. Er zijn twee dekkingen mogelijk.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u het ongeval met opzet heeft veroorzaakt. Of als het een gevolg is van misbruik van alcohol of drugs.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is er geen sprake van blijvende invaliditeit? Dan ontvangt u geen uitkering.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering biedt dekking in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.