Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade door of aan uw kampeerauto. Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich aanvullend laten verzekeren met de Casco-dekking

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan uw camper verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die uw camper veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

We vergoeden onder andere slepen, bergen en vervoer naar huis bij een ongeluk of ziekte. Dit geldt ook voor een eventuele aanhangwagen die aan uw kampeerauto gekoppeld is.

Reparatie

Alleen bij het vervangen van een ruit betaalt u € 45,- eigen risico als u gebruik maakt van een reparateur die met ons samenwerkt. Voor andere schades vervalt het eigen risico als u voor reparatie langs een samenwerkende reparateur gaat.

Keuze: diefstal of total loss

Bij diefstal of verduistering van uw kampeerauto stellen wij een schadevergoeding vast op basis van het verschil tussen de waarde onmiddelijk voor de gebeurtenis en de restantwaarde na de gebeurtenis. Wij keren de schadevergoeding 30 dagen na aangifte bij de politie uit.

Keuze: schade door brand of natuur

Schade door bijvoorbeeld brand, storm, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier is verzekerd. Dit valt onder de Casco-dekking.

Keuze: inboedel

De inboedel, voortent en luifel zijn meeverzekerd. Wij vergoeden voor al deze zaken samen maximaal  2.500,-. Dit valt onder de Casco-dekking

Keuze: ruitschade

Vergoeding van de reparatie via een bij ons aangesloten reparateur. Dit valt onder de Casco-dekking.

Schade aan eigen camper

Alle schade aan uw kampeerauto is verzekerd. Dit geldt ook als de schade uw eigen schuld is. Dit valt onder de Casco-dekking.

Keuze: pechhulp

Deze dekking biedt hulp bij pech onderweg met uw kampeerauto. Dit valt onder de Casco-dekking

Verhaalsbijstand

U bent verzekerd voor verhaalsbijstand. Heeft u schade of letsel door een andere verkeersdeelnemer? Dan verhalen wij dit op de veroorzaker.

Wat is niet verzekerd?

Schade door opzet of bij rijden zonder geldig rijbewijs is niet verzekerd. Ook schade door misbruik van alcohol of drugs is niet verzekerd.

Zwaar belasten

Schade door het te zwaar belasten van uw kampeerauto is niet verzekerd.

Verhuur

Schade tijdens verhuur of vervoer tegen betaling is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Uw kampeerautoverzekering geldt alleen in de landen die genoemd zijn op de groene kaart.

Eigen risico

Het eigen risico is € 135,- per gebeurtenis. Dit vervalt als u de schade laat repareren bij een reparateur die met ons samenwerkt. Op uw groene kaart staan de reparateurs die met ons samenwerken.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, kunt u premiekorting krijgen (tot een maximum). Als u schade claimt, dan kan de korting (deels) vervallen. Of u betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.