Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert een vast bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Het maakt hierbij niet uit wie het ongeval veroorzaakt heeft.

Wat is verzekerd?

U bent verzekerd als u in of op het motorrijtuig bent, brandstof tankt, onderweg het motorrijtuig repareert of iemand helpt. Ook als u zelf schuldig bent aan het ongeval, of als onduidelijk is wie aansprakelijk is.

Overlijden

Overlijdt de bestuurder of een passagier door een ongeval? Dan krijgen de erfgenamen één keer een bedrag van € 12.500.

Invaliditeit

Raakt de bestuurder of een passagier blijvend invalide? Dan keren we één keer maximaal  50.000 uit. De hoogte van het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit.

Vaste uitkering

Deze verzekering is een sommenverzekering en keert een vast bedrag uit als u of uw passagiers blijven invalide raken of overlijden. De SVI is een schadeverzekering en vergoedt de daadwerkelijke schade van u en uw passagiers. Deze SVI kunt u ook bij ons afsluiten.

Wat is niet verzekerd?

Bij schade veroorzaakt door een bestuurder die de motor, brom- of snorfiets niet mag besturen (bijvoorbeeld door misbruik van alcohol of drugs) bent u niet verzekerd. Er mogen ook niet meer personen op de motor, brom- of snorfiets zitten dan het aantal zitplaatsen.

Schade aan de auto

Schade aan het motorrijtuig, de caravan of de aanhanger is niet verzekerd.

Schade aan spullen

Schade aan spullen in/op het motorrijtuig is niet verzekerd.

Smartengeld

We vergoeden geen smartengeld voor immateriële schade. Dit is letselschade door bijvoorbeeld pijn en verdriet.

Racen

U bent niet verzekerd voor schade die ontstaat tijdens een wedstrijd (zoals een straatrace). U bent ook niet verzekerd als u op een racecircuit rijdt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Er is geen recht op uitkering als de bestuurder of passagier van een motor, brom- of snorfiets geen helm draagt.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij de polis krijgt u het internationaal verzekeringsbewijs. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.