Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze doorlopende reisverzekering vergoedt schade als je op reis bent. Bijvoorbeeld bij diefstal van bagage of een ongeval.

Wat is verzekerd?

Bij ongeval of ziekte tijdens je reis krijg je hulp van onze Alarmcentrale. Dan regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp.

Extra informatie

Je kunt de doorlopende reisverzekering afsluiten voor verschillende gezinssamenstellingen: alleenstaande of gezin met of zonder kinderen.

Medisch

De medische kosten die buiten jouw zorgverzekering vallen, vergoeden wij als je in het buitenland naar een dokter of tandarts moet en er sprake is van een spoedeisende medische noodzaak. Bij medische kosten maken we verschil tussen geneeskundige kosten en tandheelkundige kosten.

Extra informatie

Geneeskundige kosten gemaakt buiten Nederland vergoeden wij tegen kostprijs en geneeskundige kosten gemaakt in Nederland tot maximaal € 1.000 per verzekerde per reis. Tandheelkundige kosten vergoeden wij tot maximaal € 250 per verzekerde per reis.

Bagage

Het verzekerd bedrag voor bagage is € 5.000 per persoon per reis. en we betalen nooit meer dan € 10.000 in totaal per reis voor alle verzekerden samen. Verlies of diefstal van geld is verzekerd tot € 500 per reis voor alle verzekerden samen.

Extra informatie

Bepaalde bagage zoals creditcards en voer-/vaartuigen zijn niet verzekerd. Lees in de voorwaarden welke bagage niet verzekerd is.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je op wintersport? Dan kun je de aanvullende wintersportverzekering afsluiten? Daarmee ben je verzekerd voor alle standaard onderdelen van de Zwitserleven Vrijetijd Reisverzekering tijdens het beoefenen van veel wintersporten. Ook je wintersportartikelen zijn verzekerd.

Ongevallen

Met het onderdeel Ongevallen ben je verzekerd voor overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval tijdens je reis. Hiervoor ontvang je eenmalig een vast bedrag.

Extra informatie

Verzekerde bedragen: - Bij overlijden € 25.000 - Bij algehele blijvende invaliditeit € 75.000

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je vanwege een onverwachte gebeurtenis niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de annuleringskosten. Ook als je een reis onverwachts moet afbreken, kun je een vergoeding krijgen voor de niet gebruikte reisdagen.

Extra informatie

Wij vergoeden maximaal € 2.500 per verzekerde per reis en maximaal € 10.000 per verzekeringsjaar.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij keren onder andere niet uit voor schade die is ontstaan door opzet of roekeloosheid of tijdens het beoefenen van werkzaamheden. Ook schade ontstaan tijdens of in verband met het beoefenen van bepaalde gevaarlijke sporten is niet verzekerd.

Pech op reis

Bij pech met eigen vervoer, zoals auto, camper, motor of boot, ben je niet verzekerd.

Reisadvies van de overheid

Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check voor vertrek alle risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken op de website https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen. Dit is belangrijk want wij vergoeden bijvoorbeeld geen schade door molest.

Beoefenen van wintersport

Je bent niet verzekerd tijdens het beoefenen van alle soorten wintersport. Met wintersport bedoelen wij elke sport op sneeuw of ijs. Dit geldt niet als je voor de aanvullende wintersportverzekering hebt gekozen.

Extra informatie

Wel verzekerd is sleeën door kinderen tot 14 jaar, schaatsen en langlaufen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Gaat er iets mis op reis? En heb je dringend hulp nodig vanwege een ongeval of ziekenhuisopname? Dan kun je 24 uur per dag bellen met de Alarmcentrale. Doe je dit niet en heb je bijvoorbeeld onredelijk hoge kosten? Dan krijg je mogelijk niet alle kosten vergoed.

Maximaal aantal dagen verzekerd

Je bent voor een reis maximaal 180 dagen aaneengesloten verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in alle landen in de Wereld. In Nederland ben je alleen verzekerd bij een geboekte overnachting en tijdens de heen- en terugreis naar een buitenlandse bestemming.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door. Betaal je premie op tijd.

Wanneer en hoe betaal ik?

De premie moet je vooraf betalen. Je kunt de premie per jaar of maand betalen. Betalen kan via automatische incasso. Of je kunt het bedrag zelf aan ons overmaken.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

Als de verzekering begint, ben je één jaar verzekerd. Aan het eind van elk jaar verlengen wij jouw verzekering automatisch met weer één jaar. Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan één maand later. Wij kunnen de verzekering ook beëindigen, onder meer als je de premie niet betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt de verzekering opzeggen via https://www.zwitserleven.nl/particulier/klantenservice-en-contact/wijzigen-doorgeven/