Opstalverzekering Wat is wel en niet gedekt door deze opstalverzekering?

icon_wat-is-een

Wat is een opstalverzekering?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis. Het gaat daarbij om schade door een plotseling en onvoorziene gebeurtenis zoals schade door brand, diefstal, neerslag, storm en uitstromend water.

Extra informatie

Kiest u voor een allriskdekking? Dan is schade veroorzaakt door veel andere gebeurtenissen ook verzekerd.
icon_wat-is-verzekerd

Wat is verzekerd?

Uw woonhuis is verzekerd bij schade.
icon_glas

Keuze: glas

Schade aan glas is niet standaard verzekerd. U kunt dit apart bijverzekeren. We vergoeden bijzonder glas dan tot maximaal € 1.000.
icon_tuin

Tuin

Schade aan de omheining of aan een zwembad is verzekerd. Schade aan uw tuin is alleen verzekerd als deze schade het gevolg van een gedekte gebeurtenis is. Wij vergoeden dan de schade. Maar alleen als u met ons overlegt voordat u herstelkosten maakt. En wij het hiermee eens zijn.

Extra informatie

Schade aan uw tuin door storm, neerslag, diefstal of vandalisme is niet gedekt.
icon_verbouw

Verbouwing, leegstand

U moet een verbouwing of leegstand binnen 14 dagen doorgeven. Wij beoordelen dan of en hoe de verzekering kan worden voortgezet.

Extra informatie

Geeft u de verandering niet tijdig door? Dan is uw woning niet meer verzekerd tenzij u aantoont dat de kans op schade niet groter is geworden.
icon_wanneer-niet

Wat is niet verzekerd?

Er zijn meerdere situaties waarin deze verzekering de schade niet dekt. Bijvoorbeeld bij een aardbeving, overstroming, slijtage of constructiefouten.
icon_vandalisme

Vandalisme

Schade door vandalisme aan de woning is verzekerd. Bekladden van de buitenkant van de woning niet.
icon_let-op

Let op

Wilt u precies weten wat er wel en niet is gedekt? Lees dan de polisvoorwaarden.
icon_speciaal

Extra: aanvullende dekking van 10%

U kunt kiezen voor een aanvullende dekking van 10%. De schade-uitkering wordt dan verhoogd met 10%.
icon_verzekerd-bedrag

Verzekerd bedrag

U heeft voor uw woonhuis garantie tegen onderverzekering. Als er een maximaal verzekerd bedrag op uw polis staat, dan keren wij maximaal dat bedrag uit.
icon_contra-expert

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kunt u ook zelf een expert inschakelen. Neem over de vergoeding van deze kosten vooraf contact met ons op.
icon_eigen-risico

Eigen risico

Voor schade door neerslag of uitstromend water geldt een verplicht eigen risico van € 225. Bij stormschade heeft u een verplicht eigen risico van € 350. Als u kiest voor een allriskdekking dan heeft u standaard een eigen risico van € 100. U kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Extra informatie

Er kunnen meerdere verplichte eigen risico's gelden, maar er wordt bij een schadegebeurtenis nooit meer dan één verplicht eigen risico berekend.
icon_afsluiten

Afsluiten, wijzigen en stoppen

Uw verzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat. U mag de verzekering op ieder moment zonder opgave van redenen beëindigen. Dit kan niet met terugwerkende kracht.