Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering geldt het hele jaar en vergoedt schade als u op reis bent. Een reis mag maximaal 90 dagen duren. U kunt de verzekering afsluiten voor uzelf, uzelf en uw partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen tenzij ongetrouwde kinderen door studie uitwonend zijn.

Wat is verzekerd?

U krijgt hulp van onze alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden wij vervoer naar huis, hulp aan uw gezin en repatriëring. Ook uw bagage is verzekerd.

Keuze: medisch

U heeft de keuze om medische kosten aanvullend op uw reisverzekering of op uw zorgverzekering te verzekeren. We vergoeden de kosten van een spoedeisende of onverwachte medische behandeling, aanvullend op uw zorgverzekering. Overleg altijd eerst met Aegon Schade Service

Bagage

Uw bagage en kostbaarheden zijn verzekerd tot  1.500,- per persoon per reis. We vergoeden per reis maximaal  4.000,- voor alle verzekerden samen. Als spullen ouder worden, worden ze minder waard. Voor de vergoeding maken wij gebruik van een afschrijvingslijst.

Bijzondere sporten

Bij Winter- en onderwatersport is hulpverlening en bagage standaard verzekerd. We vergoeden tot  200,- bij schade aan bijvoorbeeld ski’s of duikspullen. Moet u spullen huren omdat uw eigen materiaal beschadigd of gestolen is? Dan vergoeden wij de huur tot  250,- per gebeurtenis.

Pech op reis

Heeft u een ongeval of pech met uw motorrijtuig of toer-/vouwcaravan? Dan krijgt u hulp van Aegon Schade Service, bijvoorbeeld met het wegslepen van uw motorrijtuig of toer-/vouwcaravan.

Keuze: ongevallen

Als u overlijdt door een ongeval wordt er door ons een vast bedrag uitgekeerd. Raakt u blijvend invalide dan keren wij, afhankelijk van het soort letsel, een percentage van het verzekerd bedrag uit.

Keuze: doorlopende annuleringsverzekering

U kunt bij de reisverzekering een annuleringdekking afsluiten. Deze dekking vergoedt kosten als u onverwacht niet op vakantie kunt. Of als u de vakantie moet afbreken. U bent alleen verzekerd voor specifieke gebeurtenissen, bekijk hiervoor de polisvoorwaarden. Bijvoorbeeld als sprake is van een ernstig ongeval, ziekte of overlijden van een verzekerde, een familielid in de 1e en 2e graad of een huisgenoot.

Keuze: dekkingsgebied

U heeft standaard Europadekking, u kunt uw dekkingsgebied uitbreiden naar Werelddekking.

Wat is niet verzekerd?

Wij keren bijvoorbeeld niet uit:

als er sprake is van fraude of opzet;

als er schade ontstaat tijdens zakenreizen of vrijwilligerswerk;

als u schade aan uw spullen heeft doordat u deze heeft laten vallen of (om)stoten.

Reisadvies van de overheid

Vertrekt u naar een bestemming waarvoor het Ministerie van Buitenlandse Zaken code oranje of rood heeft afgegeven? Dan is hulpverlening is niet verzekerd. Ook is het annuleren of afbreken van uw reis dan niet verzekerd met de aanvullende annuleringsdekking.

Diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden

U bent niet verzekerd voor diefstal of vermissing van bagage en kostbaarheden als u deze zonder direct toezicht of onbeheerd heeft achtergelaten.

Annulering vanwege een pandemie

Annuleringskosten worden niet vergoed als dit verband houdt met de aanwezigheid van en/of maatregelen tegen een pandemie.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Wij passen afschrijvingsregels toe bij het vaststellen van de schadevergoeding. Dit houdt in dat wij kijken naar de leeftijd van uw spullen. Wij hebben een afschrijvingslijst, waarop staat in hoeveel jaar wij uw spullen afschrijven. U kunt deze lijst vinden op www.aegon.nl.

Eigen risico

Het eigen risico hangt af van hoeveel keer per kalenderjaar u vraagt om een schadevergoeding. Bij de eerste schade in een kalenderjaar is het eigen risico  100,-. Bij elke volgende schade in dat kalenderjaar is het eigen risico  250,-.

Toestemming van Aegon Schade Service

Voor hulpverlening, autohulp en geneeskundige kosten komt u alleen in aanmerking voor een vergoeding als u vooraf contact opneemt met Aegon Schade Service. Dit geldt ook als u de aanvullende annuleringsdekking heeft en uw reis moet afbreken.

Annulering voor reeds geboekte reizen

Heeft u al een reis geboekt en kiest u voor de annuleringsdekking, dan is annulering alleen verzekerd als u deze dekking afsluit binnen 7 dagen na het boeken van uw reis.

Langer verblijf

Moet u door een onvoorziene bijzondere omstandigheid tijdens de reis langer op uw bestemming blijven? Dan vergoeden wij de redelijke extra kosten van verblijf tot  100,- per verzekerde per dag en  200,- voor alle verzekerden samen voor maximaal 10 dagen.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van de door u gekozen dekkingsgebied. U heeft standaard Europadekking maar u kunt dit uitbreiden naar Werelddekking

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Bel bij schade altijd zo snel mogelijk de Alarmcentrale. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie uiterlijk binnen 30 dagen nadat u die had moeten betalen. U kunt kiezen of u uw premie per maand, kwartaal, halfjaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of u maakt het bedrag zelf over. Betalen per maand kan alleen via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u bijvoorbeeld de premie niet op tijd? Dan eindigt de dekking en kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. De verzekering eindigt dan direct. U kunt dit snel en eenvoudig regelen via Mijn Aegon of u kunt natuurlijk ook terecht bij uw adviseur.