Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw woonhuis en de daarbij behorende bijgebouwen. Het gaat hierbij om onder andere schade veroorzaakt door brand, storm, neerslag, blikseminslag en overstroming.

Wat is verzekerd?

Het huis waarin je woont en alles wat daaraan vast zit en bij hoort. Bijgebouwen, zoals garages, schuren en tuinhuisjes op het verzekerde adres tot 100m2. 

Verzekerd bedrag

Je woning is verzekerd met garantie tegen onderverzekering. Wij garanderen, dat wij bij een verzekerde schadeoorzaak, de schade volledig vergoeden. Heb je een eigen risico? Dan wordt dit in mindering gebracht op de vergoeding.

Contra-expertise na schade

Ben je het niet eens met de beoordeling van onze expert? Dan kun je zelf ook een expert inschakelen. Wij betalen hiervan de kosten, als deze redelijk zijn. De kosten van de samen benoemde derde expert (arbiter) worden door ons betaald.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd. Je kunt gebroken glas direct laten vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit. Daarvoor hoef je eerst niet met ons contact op te nemen.

Extra informatie

Onder glas verstaan we: glas of kunststof ruiten in ramen, deuren en dakkappellen van het huis. Maar ook glas of kunststof in douchedeuren en douchecabines, windschermen en schuttingen in de tuin of balkon, hobbykassen of broedbakken.

Tuin

Schade aan je tuin is verzekerd als de schade wordt veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak die plotseling en onvoorzien is ontstaan. Bijvoorbeeld door brand,  storm, diefstal, een poging tot diefstal, een aanrijding of een aanvaring.

Verbouwing, leegstand

Is je huis in aanbouw of verbouw? En niet permanent bewoond? Dan zijn je spullen die onderdeel uit gaan maken van het huis ook verzekerd. Bij diefstal moeten er sporen van braak aan je huis zijn.

Extra informatie

Is je huis drie maanden of langer niet bewoond of staat je huis leeg? Dan is de dekking beperkt tot schade door brand, storm, blikseminslag en ontploffing.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan je woning is verzekerd.

Wat vergoeden wij?

Wij garanderen dat wij de schade aan je huis volledig vergoeden. Als er schade is kijken we of herstel van je huis mogelijk is. Is herstel mogelijk? Dan vergoeden wij deze herstelkosten tot maximaal de herbouwwaarde. Is je huis onherstelbaar beschadigd en laat je het huis herbouwen? Dan vergoeden wij de herbouwwaarde.

 

Extra informatie

Besluit je niet tot herbouw over te gaan? Dan baseren wij de vergoeding op het verschil tussen de verkoopwaarde van je huis voor de schade en de verkoopwaarde van je huis onmiddellijk na de schade. De vergoeding is gemaximeerd tot de herbouwwaarde van het huis.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is onder andere schade door: ontwerpfouten, bouwfouten, montagefouten of constructiefouten, achterstallig onderhoud, slijtage, overstroming, grondwater,   grondverzakking en grondverschuiving, vochtdoorlating van muren, insecten, steenmarters.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is verzekerd. Waterschade is bijv. niet verzekerd als water stroomt uit een openstaande kraan!

Eigen risico

Je hebt geen eigen risico als je je schade laat herstellen door een door ons geselecteerde hersteller of wanneer herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van diefstal. In alle andere gevallen geldt een eigen risico van € 250,-.

Let op! Bij stormschade geldt altijd een eigen risico van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan je woonhuis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je de premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand,
kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen.