Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als je op reis bent. De doorlopende reisverzekering is een jaar geldig en wordt daarna automatisch verlengd met telkens een jaar. Een reis mag maximaal 90 dagen duren. Je kunt de verzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of kinderen. Alle verzekerden moeten op hetzelfde adres wonen.

Wat is verzekerd?

Je krijgt altijd hulp van De Goudse Alarmcentrale. Bij een ongeluk of ziekte regelen en vergoeden we vervoer naar huis en hulp aan je gezin. Bijvoorbeeld na een ongeval of bij overlijden.

Medisch

Je hebt recht op vergoeding van kosten voor een spoedeisende en onverwachte medische behandeling in het buitenland. Het is noodzakelijk dat je een Nederlandse zorgverzekering hebt. Het verplichte eigen risico van je zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Extra informatie

De noodzaak voor de medische zorg moet tijdens je reis zijn ontstaan en mag niet te voorzien zijn geweest toen je op reis ging. Het vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering is niet gedekt.

Bagage

Verzekerd voor een dagwaarde tot maximaal € 700. Er geldt een eigen risico van € 90 per gebeurtenis. Geld en bankpassen zijn niet verzekerd. Voor het bepalen van de dagwaarde gebruiken we een afschrijvingslijst.

Een overzicht vind je hier.

Bijzondere sporten

Ga je adrenaline sporten beoefenen bijv. bungee jumping, hang-gliding, parachutespringen, off piste skiën en microlicht vliegen (een volledig overzicht staat in de polisvoorwaarden)? Dan vergoeden we medische kosten bij een ongeluk aanvullend op je zorgverzekering. Er is geen recht op een uitkering uit hoofde van de ongevallendekking.

Extra informatie

Gevaarlijke sporten zijn niet verzekerd (zie polisvoorwaarden).

Ongevallen

Bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval keren wij een vast bedrag uit.

Extra informatie

Gebeurt het ongeval tijdens het beoefenen van een adrenalinesport of een gevaarlijke sport (zie polisvoorwaarden)? Dan is er geen recht op een uitkering op deze dekking.

Negatief reisadvies

Heeft jouw bestemming een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Dan is je reis wel verzekerd.

Wat is niet verzekerd?

  • Je bent niet verzekerd als je onzorgvuldig met je spullen omgaat, of als schade ontstaat tijdens zakenreizen. Of bij fraude.

Pech op reis

Er is geen dekking wanneer je pech hebt met je vervoersmiddel.

Doorlopende annuleringsverzekering

Heb je een reis geboekt, maar kun je onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de (boekings)kosten die je al hebt gemaakt en niet terugkrijgt. Ook als je een reis moet afbreken, of bij een vertraging op de heenreis van meer dan 8 uur, krijg je een vergoeding.

Extra informatie

Zie voor een overzicht van de dekkingen van deze aanvullende verzekering de kaart ‘Doorlopende annuleringsverzekering.’

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Is je bagage vermist of gestolen? Doe dan onmiddellijk aangifte bij de politie in de plaats waar het voorval plaatsvond. Is je bagage tijdens het vervoer, bijv. een vlucht, beschadigd of vermist? Laat dan tijd een P.I.R. (Property Irregularity Report) opmaken door de vervoerder. Doe je dit niet? Dan kan het zijn dat er geen recht is op een uitkering.

Extra informatie

Bij repatriëring, ziekenhuisopname en bij eerdere terugkeer op medische indicatie neemt u vooraf contact op met De Goudse Alarmcentrale. Het telefoonnummer is +31 182 544 555.

Eigen risico

Er geldt een eigen risico van € 90,- per gebeurtenis voor alle verzekerden tezamen met een maximum van € 270,- voor elk verzekeringsjaar.

Voor schade aan logiesverblijven of goederen in logiesverblijven geldt een eigen risico van € 25,- per gebeurtenis.

Gevaarlijke sporten

Niet gedekt zijn zijn gevaarlijke sporten die een hoge kans op een ongeval hebben zoals, (semi) professioneel uitoefenen van een sport, racen, het gebruik van wapens, diverse soorten van bergbeklimmen en trekking, cliff diving en jumping, zeeduiken dieper dan 40 meter, solozeezeilen, vechtsporten. Lees meer hierover in de polisvoorwaarden.

Waar ben ik gedekt?

Je kiest zelf voor dekking in Europa of wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Heb je schade? Informeer ons dan zo snel mogelijk, dit kan via claims@goudse.com. En je moet zoveel mogelijk doen om de schade te voorkomen en te beperken (goed op je spullen passen). Geef veranderingen in je situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt.  Betalen kan via een automatische incasso. Of je maakt zelf het bedrag over.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaal je de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via je adviseur.