Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. We verzekeren schade door gebeurtenissen die omschreven zijn in de polisvoorwaarden zoals schade door brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm en lekkage.

Wat is verzekerd?

Alle spullen in uw huis, zoals meubels, TV's, boeken, (audio)apparatuur, sieraden, keukengerei, kleding, gordijnen.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 100.000,-. In geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor uw spullen die nog geen 10 jaar oud zijn. Voor spullen ouder dan 10 jaar of tweedehands spullen ontvangt u de vervangingswaarde.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 5.000,-.

Keuze: (Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard tot maximaal € 7.500,- verzekerd. Smartphones en tablets zijn maximaal voor € 200,- per stuk verzekerd en laptops voor maximaal € 400,- per stuk.

Keuze: spullen buiten huis

Uw spullen zijn buiten beperkt verzekerd.

Informatie

U heeft dekking voor incidentele particuliere vakantieverhuur en woningruil tijdens uw vakantie. Voor deze dekking heeft u een beperktere dekking voor schade veroorzaakt door diefstal. Heeft u schade? Dan geldt een verplicht eigen risico van € 250,- per gebeurtenis

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, constructiefouten, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Let op! Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was.

Vallen en stoten

Schade aan je inboedel door vallen en stoten is niet verzekerd.

Extra informatie

Bijvoorbeeld een kast die omvalt en daardoor beschadigt. Of een mobieltje in uw broekzak dat stukgaat omdat uw ermee tegen de hoek van een tafel stoot.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle schades zijn gedekt. Zo bent u bijvoorbeeld niet verzekerd voor verlies van spullen omdat u die kwijt bent geraakt.

Extra informatie

Ook bent u niet verzekerd als bijvoorbeeld kitvoegen of tegels niet waterdicht zijn en en er daardoor vocht door de muren of vloer van uw woning komt.

Eigen risico

Bij deze verzekering kunt u kiezen voor € 0,- of € 100,- eigen risico per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijgt u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.