Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan spullen in uw huis. We verzekeren schade door gebeurtenissen zoals schade door brand, diefstal, inbraak, neerslag, storm en lekkage, vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

De spullen in uw huis, zoals meubels, TV's, boeken, (audio)apparatuur, sieraden, keukengerei, kleding, gordijnen.

Let op! Mobiele elektronica (zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices) worden niet tot de (audio)apparatuur gerekend en zijn ook niet verzekerd. Wilt u deze verzekeren? Kies dan voor de dekking Mobiele elektronica.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 100.000. In geval van schade vergoeden wij de nieuwwaarde voor uw spullen die nog geen 10 jaar oud zijn. Voor spullen ouder dan 10 jaar of tweedehands spullen ontvangt u de vervangingswaarde.

Contra-expertise na schade

Wilt u zelf ook een expert inschakelen, dan kan dat. Naast de vergoeding voor uw schade krijgt u dan ook de kosten vergoed voor het inschakelen van uw eigen expert. Neem vooraf over de hoogte van deze vergoeding contact met ons op.

Sieraden

Sieraden zijn standaard verzekerd tot maximaal € 15.000,-.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en/of computerapparatuur is standaard tot maximaal € 15.000,- verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan uw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Val en stootschades aan mobiele elektronica zijn niet verzekerd tenzij u kiest voor de dekking Mobiele Elektronica.

Keuze: Buitenshuis

Uw waardevolle spullen zijn buiten niet verzekerd. Wilt u deze meeverzekeren? Dan kunt u kiezen voor de dekking Buitenshuis. Onder deze dekking is schade aan uw sieraden, audiovisuele- en computerapparatuur, sportuitrustingen en muziekinstrumenten wereldwijd verzekerd tot maximaal € 7.500,-.

Extra informatie

Buiten de woning zijn sieraden verzekerd tot maximaal € 2.500,-.

Keuze: Mobiele Elektronica

Uw mobiele elektronica zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices zijn op de Inboedelverzekering niet verzekerd. Wilt u deze meeverzekeren? Dan kunt u kiezen voor de dekking Mobiele elektronica. Met deze dekking is schade aan de smartphones, tablets, laptops en wearable device wereldwijd verzekerd tot maximaal € 7.500,- per schade.

Incidentele particuliere vakantieverhuur en woningruil tijdens vakantie

U heeft dekking voor incidentele particuliere vakantieverhuur en woningruil tijdens uw vakantie. Voor deze dekking heeft u een beperktere dekking voor schade veroorzaakt door diefstal. Heeft u schade? Dan geldt een verplicht eigen risico van € 250,- per gebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade zoals door aardbeving, overstroming, onvoldoende onderhoud en schade die geleidelijk is ontstaan, is niet verzekerd. Wij keren ook niet uit bij opzettelijk handelen of nalaten of schade die verband houdt met activiteiten die wettelijk niet zijn toegestaan. Let op! Dit geldt ook als u hier niet van op de hoogte was.

Spullen buiten huis

Uw spullen zijn buiten uw huis niet verzekerd. Voor een ruimere dekking kunt u kiezen voor de Mobiele Elektronica en of Buitenshuisverzekering.

Mobiele Elektronica

Mobiele elektronica zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices zijn standaard niet verzekerd. U kunt ervoor kiezen om deze mee te verzekeren met de dekking Mobiele Elektronica

Woning langer dan twee maanden leeg of gekraakt

U bent niet verzekerd voor schade aan of verlies van uw inboedel door (poging tot) diefstal, inbraak of vandalisme in een periode dat uw woning langer dan twee maanden leeg stond of gekraakt was.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Niet alle schades zijn gedekt. Zo bent u bijvoorbeeld niet verzekerd voor verlies van spullen omdat u die bent kwijt geraakt.

Extra informatie

Ook ontvangt u geen vergoeding voor voorzienbare, te verwachten gebeurtenissen of geleidelijk ontstane schade.

Eigen risico

Bij deze verzekering kunt u kiezen voor € 0,- of € 100,- eigen risico per gebeurtenis.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw spullen in uw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg u korting. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u de verzekering niet opzegt, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen wij de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. De verzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag dan eindigt de verzekering op de dag waarop wij de opzegging ontvangen.