Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

De Inboedel All-in vergoedt schade aan spullen in je huis. Het gaat om schade door bijvoorbeeld brand, diefstal, inbraak, vandalisme, neerslag, directe blikseminslag, storm, lekkage en vallen en stoten.

Wat is verzekerd?

Je spullen in je huis, zoals meubels, kleding, sieraden, e-bikes, bromfietsen of fietsen zijn verzekerd. In uw tuin of balkon zijn spullen zoals tuinmeubelen en wasgoed, zonweringen of (schotel)antennes 
verzekerd. Huurdersbelang en eigenaarsbelang is standaard meeverzekerd.

Extra informatie

Huurdersbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je huurhuis hebt gedaan. Eigenaarsbelang is dekking voor schade aan aanpassingen die je in je koopappartement hebt gedaan.

Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag is maximaal € 100.000 voor alle spullen samen per gebeurtenis. Sommige spullen zijn voor een lager bedrag verzekerd. Bij schade vergoeden wij de nieuwwaarde of de vervangingswaarde. De vervangingswaarde bepalen wij met hulp van de Afschrijvingslijst inboedelverzekering. In individuele gevallen kan hiervan afgeweken worden.

De Afschrijvingslijst Inboedelverzekering vind je hier.

Extra informatie

Bij spullen jonger dan 10 jaar vergoeden wij de nieuwwaarde. Bij spullen ouder dan 10 jaar de vervangingswaarde. Bij spullen die je niet gebruikt, maar hebt opgeslagen, tweedehands aangeschafte spullen, bromfietsen, caravans, aanhangwagens,
vaartuigen en accessoires daarvan en gehuurde spullen vergoeden wij ook de vervangingswaarde.

Contra-expertise na schade

Bent je het niet eens met de schadevaststelling door onze expert? Dan kan je ook zelf een expert inschakelen. De kosten van een contra-expert worden, als deze redelijk zijn, door NN vergoed.

Extra informatie

Zijn de kosten van jouw contra-expert hoger dan de kosten van de expert die NN inschakelt? Dan betalen wij het deel dat hoger is alleen voor zover de totale hoogte van die kosten redelijk is in verhouding tot het schadebedrag. Dit betekent dat als jouw contra-expert kosten heeft gemaakt die niet redelijk zijn, wij die kosten niet betalen.

Sieraden

Sieraden, inclusief horloges zijn standaard verzekerd tot € 15.000 per gebeurtenis.

(Audio-) apparatuur

Audiovisuele- en computerapparatuur (met uitzondering van mobiele elektronica) is standaard tot € 15.000 verzekerd.

Vallen en stoten

Schade aan jouw inboedel door vallen en stoten is verzekerd. Val en stootschade aan mobiele elektronica is niet verzekerd tenzij je kiest voor de dekking Mobiele Elektronica.

Keuze: Buitenshuisdekking

Jouw waardevolle spullen zijn buiten niet verzekerd. Wil je deze meeverzekeren? Dan kun je kiezen voor de dekking Buitenshuis. Onder deze dekking is schade aan jouw sieraden, audiovisuele- en computerapparatuur, sportuitrustingen en muziekinstrumenten wereldwijd verzekerd tot maximaal € 7.500.

Keuze: Mobiele elektronicadekking

Jouw mobiele elektronica zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices zijn op de Inboedelverzekering niet standaard verzekerd. Wil je deze meeverzekeren? Dan kun je kiezen voor de aanvullende Mobiele elektronica dekking. Met deze dekking is schade aan de smartphones, tablets, laptops en wearable devices wereldwijd verzekerd tot
maximaal € 7.500 per gebeurtenis. Ook tegen vallen en stoten.

Extra informatie

Wearable devices zijn op het lichaam draagbare armbanden, horloges, brillen en kleding met het doel jou te voorzien van persoonlijke data.

Keuze: Glasdekking

Schade aan de ruiten van je huis door breuk is niet standaard verzekerd. Je kunt dit apart
meeverzekeren met de aanvullende dekking Glas. Onder onze glasdekking valt glas in ramen en deuren, maar ook ruiten van kunststof en glas-in-lood zijn verzekerd.

Extra informatie

Let op! Controleer of je al glasdekking hebt op jouw woonhuisverzekering en voorkom dat je dubbel verzekerd bent.

Wat is niet verzekerd?

Spullen buiten huis

Je spullen zijn buiten je huis beperkt verzekerd. Voor een ruimere dekking kun je kiezen voor de dekking Mobiele Elektronica en of Buitenshuisdekking.

Mobiele Elektronica

Mobiele elektronica zoals smartphones, tablets, laptops en wearable devices zijn standaard niet verzekerd. Je kunt ervoor kiezen om deze mee te verzekeren met de dekking Mobiele Elektronica.

Verboden activiteiten

Schade door activiteiten die wettelijk niet toegestaan zijn van jou of een (onder)huurder, wordt nooit vergoed. Bijvoorbeeld schade door hennepteelt in je huis of bijgebouw.

Wat is er nog meer niet verzekerd?

Je bent onder andere niet verzekerd voor schade aan je spullen als de schade is veroorzaakt door:
* Overstroming
* Directe of indirecte neerslag als dit binnenkomt door een openstaande deur of raam
* Muren of vloeren die vocht doorlaten
* Grondwater en/of verandering van het grondwaterpeil
* Opzet of roekeloosheid 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Je kunt kiezen voor € 0 of € 100 eigen risico per gebeurtenis. Kies je voor een eigen risico van € 100 en kan de schade hersteld worden door één van de bedrijven uit ons professionele schadeherstelnetwerk? Dan betaal je tóch geen eigen risico.

Extra informatie

Voor schade bij incidentele particuliere vakantieverhuur of woningruil geldt een eigen risico van € 250 per gebeurtenis.

Vakantieverhuur of woningruil

Als je jouw woning incidenteel verhuurt in het kader van vakantie of woningruil ben je niet verzekerd voor diefstal zonder braaksporen aan de buitenkant van jouw woning, voor schade aan jouw inboedel door vandalisme, voor zakelijke verhuur, voor verhuur meer dan 2 maanden per jaar of als je zelf normaal gesproken niet in de woning woont.

Zaken van anderen

Is er door een gedekte gebeurtenis schade ontstaan aan zaken van anderen die zich in jouw woning bevonden? Of zijn deze zaken verloren gegaan? Dan ontvang je hiervoor een vergoeding als het gaat om dezelfde soort zaken als die uit jouw eigen inboedel en je deze schade moet vergoeden op grond van een wettelijke of contractuele verplichting.
Je ontvangt per gebeurtenis maximaal € 5.000.

Overige maximale verzekerde bedragen

* lijfsieraden bij diefstal: € 15.000
* geld / geldwaardig papier: € 250
* caranvans / aanhangwagens / vaartuigen: € 1.000
* huurdersbelang / eigenaarsbelang: € 20.000 per gebeurtenis
* huissleutels: € 750
* zakelijke inventaris: € 2.000
* spullen in de gemeenschappelijke ruimte, kelderbox, berging of een auto : € 250
* spullen in andere woning : € 5.000

Extra informatie

* Bijzondere bezittingen (exclusief lijfsieraden en horloges): € 15.000
* Audiovisuele of computerapparatuur: € 15.000
* Beredding, sanering van verontreinigde grond of water, noodvoorziening of opruiming: € 100.000
* Huisvesting en voeding: € 5.000
* Huurdersbelang en eigenaarsbelang: € 20.000 

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan jouw spullen in jouw huis in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als je de verzekering aanvraagt, moet je onze vragen eerlijk beantwoorden. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. Doe aangifte in geval van een strafbaar feit of verlies. Geef veranderingen in jouw
gezinssituatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt jouw premie vooraf via automatische incasso. Je kunt kiezen of je de premie maandelijks of per jaar betaalt. Bij betaling per jaar krijg je 3% korting.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is 1 jaar. Daarna wordt de verzekering elk jaar automatisch met 1 jaar verlengd. Je kunt jouw verzekering dagelijks opzeggen. Je bent verzekerd tot en met de dag waarop jouw
verzekering stopt. Wij kunnen ook de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als je jouw premie niet op tijd betaalt, bij fraude of bij een bovengemiddeld claimgedrag.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kun je de verzekering dagelijks opzeggen via ons online formulier, telefonisch 088-6630663, via chat of via jouw verzekeringsadviseur. Voor meer informatie over opzeggen zie:
https://www.nn.nl/Particulier/Verzekeren/Schadeverzekeringopzeggen.htm.