Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt de kosten van verpleging, onderzoek en behandeling van uw huisdier als uw huisdier ziek wordt, een aandoening of een ongeval krijgt.

Bij de OHRA Huisdierenverzekering kunt u één of meerdere aanvullende modules afsluiten. Dit betreft de modules Vaccinatie & Gebit, Reis, Sterilisatie/Castratie & Aanvullend en Crematie.

        

Extra informatie

De kosten en de behandeling van de dierenarts en/of specialist moeten medisch noodzakelijk zijn.

Wat is verzekerd?

U kunt deze verzekering afsluiten voor uw hond of kat. Alle rassen en kruisingen zijn welkom.

Verzekerd bedrag

U kiest zelf het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar.

Bij de OHRA Huisdierenverzekering kunt u kiezen uit de dekking Basis, Plus of Top met een verzekerd bedrag per verzekeringsjaar van respectievelijk € 2.500,-, € 3.500,- of € 5.000,-.

Extra informatie

Dit verzekerd bedrag per verzekeringsjaar geldt voor alle modules samen. Per module kan er ook sprake zijn van maximaal verzekerde bedragen per verzekeringsjaar.

Keuze: module Vaccinatie & Gebit

U bent verzekerd voor de kosten van preventieve vaccinaties en/of titerbepaling en de bijbehorende consulten. 

Verder bent u verzekerd voor de kosten van het trekken van tanden of kiezen, het plaatsen van vullingen en (mits op medische indicatie) wortelkanaalbehandelingen en controle/reiniging van het gebit.

 

Extra informatie

Voor deze module geldt een separaat maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar per behandeling. Het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar voor deze module is afhankelijk van de door u gekozen dekking (Basis, Plus of Top).

Keuze: module Reis

U bent in het buitenland verzekerd voor de kosten van medisch noodzakelijke zorg als uw huisdier ziek wordt of een ongeval krijgt. U bent voor deze kosten verzekerd in alle landen van de wereld.

Extra informatie

Wij vergoeden tot maximaal € 1.000,- per verzekeringsjaar.

Keuze: module Sterilisatie/Castratie & Aanvullend

U bent verzekerd voor de kosten van chirurgische castratie of sterilisatie.

Verder bent u verzekerd voor de kosten van fysiotherapie, hydrotherapie, gedragstherapie, homeopathie, acupunctuur, alternatieve geneeswijze, chiropractie, orthomanuele therapie, osteopathie, chemotherapie, lasertherapie en radiotherapie.

Extra informatie

OHRA vergoedt 60% van de kosten van castratie of sterilisatie tot maximaal € 300,-.

Voor de overige kosten geldt een separaat maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar per behandeling. Het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar voor deze module is afhankelijk van de door u gekozen dekking (Basis, Plus of Top).

Keuze: module Crematie

U bent verzekerd voor de kosten van het vervoer en de crematie van uw huisdier.

Extra informatie

Wij vergoeden tot maximaal € 250,-.

Wat is niet verzekerd?

  • Wij vergoeden nooit kosten van aandoeningen, letsel (door ongeval) of medische klachten die uw huisdier al vóór deze verzekering had. Ook de complicaties die voortkomen uit bestaande aandoeningen of letsel door een ongeval, vergoeden wij niet.

Diergeneesmiddelen

Wij vergoeden geen diergeneesmiddelen die niet officieel in Nederland zijn geregistreerd.

Voortplanting

Wij vergoeden geen medische kosten die te maken hebben met de voortplanting, zwangerschap en geboorte.

Preventieve behandelingen

Wij vergoeden geen kosten van preventieve behandelingen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

 

Eigen bijdrage

Wij betalen maximaal 80% van de kosten. Uw eigen bijdrage is dus 20%.

Deze eigen bijdrage geldt niet voor de module Crematie. Voor een castratie of sterilisatie geldt dat maximaal 60% van de kosten wordt vergoed.

 

Extra informatie

Geldt er een maximaal verzekerd bedrag of maximale vergoeding? Dan passen wij eerst de eigen bijdrage toe en daarna de maximering. Het resterende bedrag keren wij uit.

Wachttijd

Voor elke module geldt een wachttijd van 30 dagen, gerekend vanaf de ingangsdatum van deze module. Dat betekent dat wij niet de kosten vergoeden van behandelingen van een ziekte of aandoening die plaatsvinden binnen de wachttijd.

Extra informatie

U bent tijdens deze wachttijd wel verzekerd voor de kosten van:

1. geneeskundige behandeling die het rechtstreekse gevolg zijn van een aantoonbaar ongeval;

2. het plaatsen van een identificatiechip;

3. geneeskundige behandeling in verband met sterilisatie of castratie als u de module Sterilisatie/Castratie heeft verzekerd;

4. vaccinaties als u de module Vaccinatie heeft verzekerd.

Waar ben ik gedekt?

U bent alleen verzekerd voor medische kosten voor uw huisdier die in Nederland zijn gemaakt.

Wat zijn mijn verplichtingen?

U bent verplicht uw huisdier goed te verzorgen. Daarbij horen ook gezonde voeding en preventieve gezondheidszorg op advies van de dierenarts. Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Geef aan ons door als u uw huisdier niet meer heeft of als u verhuist.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt uw premie per jaar of per maand via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. U kunt uw verzekering stoppen op de laatste dag van de eerste contractperiode. Na de eerste contractperiode kunt u de verzekering dagelijks opzeggen. Ook kunnen wij de verzekering stoppen. Bijvoorbeeld als u uw premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Extra informatie

U kunt kiezen voor een contractperiode van één jaar.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Op onze internetsite kunt u via ´Mijn OHRA´ opzeggen.