Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade aan uw huis en de daarbij behorende bijgebouwen. Het gaat hierbij om onder andere schade veroorzaakt door brand, storm, neerslag en blikseminslag.

Wat is verzekerd?

Het huis waarin u woont en alles wat daaraan vast zit en bij hoort. En de bijbehorende bijgebouwen, zoals garages, schuren en tuinhuisjes op het verzekerde adres tot 100m2. 

Verzekerd bedrag

Uw huis is verzekerd met garantie tegen onderverzekering. Wij garanderen, dat wij bij een verzekerde schadeoorzaak, de schade volledig vergoeden. Heeft u een eigen risico? Dan wordt dit in mindering gebracht op de vergoeding.

Contra-expertise na schade

Bent u het niet eens met de beoordeling van onze expert? Dan kunt u zelf ook een expert inschakelen. Wij betalen hiervan de kosten, als deze redelijk zijn. De kosten van de samen benoemde derde expert (arbiter) worden door ons betaald.

Glas

Schade aan glas is standaard meeverzekerd. U kunt gebroken glas direct laten vervangen door glas van dezelfde soort en kwaliteit. Daarvoor hoeft u niet eerst contact met ons op te nemen.

Extra informatie

Onder glas verstaan we: glas of kunststof ruiten in ramen, deuren en dakkappellen van het huis. Maar ook glas of kunststof in douchedeuren en douchecabines, windschermen en schuttingen in de tuin of balkon, hobbykassen of broeibakken.

Tuin

Schade aan uw tuin is verzekerd als de schade wordt veroorzaakt door een van buiten komende oorzaak die plotseling en onvoorzien is ontstaan. Bijvoorbeeld door brand,  storm of diefstal.

Verbouwing, leegstand

Is uw huis in aanbouw of verbouw? En niet permanent bewoond? Dan zijn uw spullen die onderdeel uit gaan maken van het huis ook verzekerd. Bij diefstal moeten er sporen van braak aan uw huis zijn.

Extra informatie

Is uw huis drie maanden of langer niet bewoond of staat uw huis leeg? Dan is de dekking beperkt tot schade door brand, storm, blikseminslag en ontploffing.

Vandalisme

Schade door vandalisme aan uw huis is verzekerd.

Wat vergoeden wij?

Wij garanderen dat wij de schade aan uw huis volledig vergoeden. Als er schade is kijken we of herstel van uw huis mogelijk is. Is herstel mogelijk? Dan vergoeden wij deze herstelkosten tot maximaal de herbouwwaarde. Is uw huis onherstelbaar beschadigd en laat u het huis herbouwen? Dan vergoeden wij de herbouwwaarde.

 

Extra informatie

Besluit u niet tot herbouw over te gaan? Dan baseren wij de vergoeding op het verschil tussen de verkoopwaarde van uw huis voor de schade en de verkoopwaarde van uw huis onmiddellijk na de schade. De vergoeding is gemaximeerd tot de herbouwwaarde van het huis.

Wat is niet verzekerd?

  • Niet verzekerd is onder andere schade door: ontwerpfouten, bouwfouten, achterstallig onderhoud, overstroming, grondwater, grondverzakking en grondverschuiving, vochtdoorlating van muren en steenmarters.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Waterschade is verzekerd. Waterschade is bijv. niet verzekerd als water stroomt uit vulslangen, tuinslangen en sproei-installaties

Eigen risico

U heeft geen eigen risico als u uw schade laat herstellen door een door ons geselecteerde hersteller of wanneer herstel niet mogelijk is, bijvoorbeeld in geval van diefstal. In alle andere gevallen geldt een eigen risico van € 250,-.

Let op! Bij stormschade geldt altijd een eigen risico van € 250,-.

Waar ben ik gedekt?

Deze verzekering dekt schade aan uw huis en aan de bijbehorende bijgebouwen in Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u geen toeslag. Bij betaling per maand wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.