Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van juristen van ARAG Rechtsbijstand bij een onverwacht conflict. Ook zijn andere kosten gedekt tot maximaal € 50.000, bijvoorbeeld proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen etc.

Wat is verzekerd?

Deze verzekering geeft u recht op juridische hulp, telefonisch advies en korting op de hulp van een juridisch specialist als uw conflict niet verzekerd is. De verzekering heeft een vaste dekkingscombinatie.

Verkeer

Juridische hulp als u schade wilt verhalen die je in het verkeer hebt opgelopen. Bijvoorbeeld schade aan uw auto door iemand anders.

Extra informatie

Deze dekking geldt voor alle deelname aan het verkeer, dus ook lopen, fietsen, skiën en varen. 

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Extra informatie

onderdeel van de module Verkeer (voor verkeersongevallen) en van de module Consument &Wonen (voor overige letselgevallen)

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Onderdeel van de module Consument &Wonen 

Werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Extra informatie

onderdeel van de module Inkomen 

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict hebt over spullen die u koopt. Zoals bijvoorbeeld over een vakantieboeking of over energie of telecom. 

Extra informatie

onderdeel van de module Consument & Wonen.

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over bijvoorbeeld een erfenis

Extra informatie

Onderdeel van de module Consument & Wonen

ARAG helpt altijd

Als u geen dekking heeft vanuit uw verzekering, ontvangt u toch altijd telefonisch advies van ARAG. 

Extra informatie

Bovendien kunnen, indien gewenst, juristen van ARAG Legal Services, tegen een aantrekkelijk tarief uw zaak behandelen. 

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen juridische hulp als u het conflict te laat meldt. Ook bij opzet en bestaande conflicten krijgt u u geen juridische hulp. Net als zakelijke conflicten.

Fiscaal en vermogen

U krijgt geen juridische hulp bij conflicten die te maken hebben met belastingen of vermogensbeheer. 

Echtscheiding

U krijgt geen juridische hulp bij een echtscheiding, zoals echtscheidingsmediation.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor deze verzekering geldt geen wachttijd. 

Extra informatie

U bent direct verzekerd tenzij u op het moment van aanvragen wist, of kon weten, dat er een geschil zou kunnen ontstaan. 

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum aan de externe kosten die ARAG vergoedt voor uw juridische hulp, namelijk € 50.000. U krijgt geen juridische hulp als uw zaak over minder dan € 175 gaat.

Extra informatie

Als u zelf een rechtshulpverlener van buiten ARAG kiest om u bij te staan bij een rechter, kunnen er lagere limieten gelden. 

Keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden enkele voorwaarden.

Extra informatie

Ook als de tegenpartij eveneens bij ARAG is verzekerd, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. 

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd bij conflicten in Nederland, maar soms geldt de verzekering ook in de gehele EU (Consument & Wonen (behalve woning), Inkomen), soms zelfs over de gehele wereld (Verkeer).

Extra informatie

Hierbij geldt dat de verzekeringnemer in Nederland woonachtig is.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als U de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. Meld een conflict direct bij ARAG voordat u andere actie onderneemt. ARAG probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen.

Wanneer en hoe betaal ik?

Op uw polis staat de begindatum van de verzekering. Na de begindatum moet u binnen 30 dagen de premie betaald hebben. U kunt kiezen of u de premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U mag de verzekering op ieder moment stoppen. Stuur ons daarvoor een brief of een e-mail waarin u de verzekering opzegt. U moet ons de brief of e-mail minstens 1 maand van tevoren opsturen.