Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Met deze verzekering krijgt u juridische hulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM bij een onverwacht conflict. Ook krijgt u een vergoeding voor proceskosten, kosten van onafhankelijke deskundigen enzovoort.

Extra informatie

In sommige gevallen doen wij een beroep op de juristen van DAS Rechtsbijstand.

Wat is verzekerd?

U bent met de basisdekking verzekerd voor diverse conflicten die u als particulier heeft. U kunt de dekking uitbreiden met de module Werk en/of Vermogen.

Extra informatie

Onder de basisdekking zijn onder andere conflicten over verkeer, wonen, consumentenaankopen, medische behandelingen en erfenissen verzekerd.

Verkeer

Juridische hulp als u schade die u in het verkeer hebt opgelopen wilt verhalen.

Letsel

Juridische hulp als u letselschade op een ander wilt verhalen. Bijvoorbeeld na een aanrijding, arbeidsongeval, of door een medische fout.

Wonen

Juridische hulp bij een conflict over huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning.

Extra informatie

Conflicten over uw tweede woning of vakantieverblijf die u zelf gebruikt en zich bevindt binnen de Europese Unie kunt u verzekeren via de module Vermogen.

Keuze: werk en inkomen

Juridische hulp bij een conflict met werkgever of uitkeringsinstantie.

Aankopen

Juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of met dienstverleners (energie en providers).

Familie en relaties

Juridische hulp bij een conflict over een erfenis. Echtscheidingsmediation is niet standaard verzekerd.

Extra informatie

U krijgt alleen juridische hulp als de overledene is gestorven nadat uw rechtsbijstandverzekering is ingegaan.

Keuze: fiscaal en vermogen

Juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst. Of bij een conflict over een tweede huis in het buitenland of vermogensbeheer.

Extra informatie

Dit kan verzekerd worden met de module Vermogen.

Wat is niet verzekerd?

  • Opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten. U heeft ook geen dekking als u het conflict te laat meldt.

Bewust overtreden van de wet

U bent niet verzekerd als u in een strafzaak betrokken bent, waarbij u wordt verweten bewust de wet te hebben overtreden. U bent ook niet verzekerd als u het verwijt krijgt opzettelijk een misdrijf te hebben gepleegd.

Extra informatie

Blijkt aan het einde van de strafzaak dat u niet opzettelijk of bewust heeft gehandeld? Dan vergoeden wij alsnog de kosten van rechtsbijstand (mits redelijk en noodzakelijk gemaakt en tot maximaal het verzekerd bedrag).

Wetten en regels

U bent niet verzekerd als u een conflict heeft over wetten of regels van de overheid die voor iedereen gelden of gaan gelden. 

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Na afsluiten van de verzekering geldt een wachttijd van 3 maanden. U bent niet verzekerd voor conflicten die binnen deze wachttijd ontstaan.

Extra informatie

De wachttijd geldt niet als schade wordt verhaald op iemand die alleen wettelijk aansprakelijk is of als er een geschil is over een consumentenaankoop die u deed na ingangsdatum van de verzekering.

Maximum kosten en drempel

Er zit een maximum van € 50.000,- aan de kosten die de Stichting Rechtsbijstand ZLM maakt voor uw juridische hulp. U krijgt geen juridische hulp als het financieel belang van uw zaak minder dan € 100,- is.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden.

Extra informatie

Er geldt een eigen risico van € 250,- bij vrije advocaatkeuze. Ook zijn de vergoedingen gemaximeerd.

Waar ben ik gedekt?

Dit is afhankelijk van het soort conflict. U bent altijd verzekerd in Nederland. Voor sommige conflicten heeft u ook dekking binnen de Europese Unie of zelfs in de hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je kunt kiezen of je je premie maandelijks of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand betaalt u een toeslag. U kunt het bedrag zelf overmaken, bij maandelijkse betaling kunt u het ook automatisch laten incasseren. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt uw verzekering dagelijks schriftelijk, per mail of telefonisch opzeggen.