Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-dekking ben je verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Beperkt Casco betekent dat je naast de WA-verzekering aanvullend verzekerd bent voor schade aan je eigen auto bij een aantal oorzaken zoals diefstal, inbraak en ruitschade.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Als je na een ongeluk niet verder kunt rijden met je auto, dan vervoeren wij je auto, de bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland binnen een straal van 50 km van je woonplaats.

Extra informatie

Dit geldt ook als je in het buitenland bent en de auto is niet binnen 4 werkdagen te repareren.

Diefstal of total loss

Bij diefstal en total loss van de auto krijg je de dagwaarde vergoed.

Reparatie

Bij alle schade heb je vrije keuze wie de reparatie uitvoert. Maak je gebruik van ons herstelnetwerk dan heeft dat wel voordelen.

Extra informatie

Bij schadeherstel door een bij ASN Groep aangesloten hersteller krijg je gratis vervangend vervoer. Dit geldt niet bij ruitschade.

Schade door brand en natuur

Je auto is verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

Wij vergoeden herstel of vervanging van je ruit.

Inbraak

Je auto is verzekerd tegen schade door (een poging tot) diefstal. en diefstal uit de auto (inbraak). Er kunnen beveiligingseisen gelden. Als deze eisen niet worden gevolgd, dan is er geen dekking voor schade door diefstal.

Extra informatie

Als er beveiligingseisen gelden en hier wordt niet aan voldaan dan is er geen dekking voor diefstalschade.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Of je dit mee kan verzekeren, hangt af van het bouwjaar van je auto. Je kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa.

Extra informatie

Er is geen dekking voor pechhulp in je eigen woonplaats.

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Je kiest zelf of je je Beperkt Cascoverzekering uit wil breiden met de Schadeverzekering Inzittenden. Dan vergoeden we materiële en letselschade voor jezelf als bestuurder en je medepassagiers bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere opzet, bij rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van alcohol of drugs, tijdens verhuur of vervoer van je auto tegen betaling.

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Andere schade aan eigen auto

Dit is niet verzekerd op de WA- of Beperkt Cascoverzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je een uitgebreidere dekking wilt dan ZEKUR WA of Extra ZEKUR Beperkt Casco sluit dan Extra ZEKUR Volledig Casco af.

Eigen risico

Kies zelf je eigen risico. Je hebt 3 keuzes: 1. € 0,- 2. € 250,- 3. € 500,-.

Extra informatie

Het eigen risico staat op je polisblad.

Beveiligingseisen

Als er niet aan de beveiligingseisen wordt voldaan, is er geen dekking voor schade door diefstal.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er een andere regelmatige bestuurder is of als je een andere auto wilt verzekeren. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt elke maand je premie via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Je kan maximaal 75% korting opbouwen. Als je schade claimt, dan vervalt de korting. Of je betaalt een toeslag. Bij ruitschade en schade door diefstal,  brand en natuur vervalt de korting niet.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail of een privébericht op social media.