Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Met de WA-verzekering ben je verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. De WA-verzekering is wettelijk verplicht. Met de Volledig Cascodekking ben je naast de WA-verzekering verzekerd voor bijna alle schades aan je eigen auto.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Je bent verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt aan anderen of andermans auto of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Als je na een ongeluk niet verder kunt rijden met je auto dan, vervoeren wij je auto, de bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland binnen een straal van 50 km van je woonplaats.

Extra informatie

Dit geldt ook als je in het buitenland bent en de auto is niet binnen 4 werkdagen te repareren.

Diefstal of total loss

Je krijgt bij diefstal en total loss van de auto de nieuwwaarde vergoed tot maximaal € 50.000,- in plaats van de dagwaarde als je de auto nieuw hebt gekocht en deze nog geen 135.000 kilometer heeft gereden en de auto maximaal 1 jaar oud is.

Extra informatie

Bij diefstal van je auto wordt de schade vergoed als de auto goed beveiligd was.

Reparatie

Je mag zelf weten wie de reparatie uitvoert.

Extra informatie

Bij schadeherstel door een bij ASN Groep aangesloten hersteller krijg je gratis vervangend vervoer. Dit geldt niet bij ruitschade.

Schade door brand en natuur

Je auto is verzekerd tegen schade door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, overstroming of aanrijding met een loslopend dier.

Ruitschade

Wij vergoeden herstel of vervanging van je ruit.

Inbraak

Je auto is verzekerd tegen schade door (een poging tot) diefstal, diefstal uit de auto (inbraak). Er kunnen beveiligingseisen gelden. Als deze eisen niet worden gevolgd, dan is er geen dekking voor schade door diefstal.

Schade aan eigen auto

Je auto is verzekerd tegen alle schade door een aanrijding aan je eigen auto. Ook als het jouw eigen schuld is.

 

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Of je dit mee kan verzekeren, hangt af van het bouwjaar van je auto. Je kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa.

Extra informatie

Er is geen dekking voor pechhulp in je eigen woonplaats.

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Je kiest zelf of je je Volledig Cascoverzekering uit wil breiden met de Schadeverzekering Inzittenden. Dan vergoeden we materiële en letselschade voor jezelf als bestuurder en je medepassagiers bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.

Wat is niet verzekerd?

  • Schade door onder andere opzet, bij rijden zonder rijbewijs, door rijden onder invloed van alcohol of drugs, tijdens verhuur of vervoer van je auto tegen betaling.

Extra informatie

Kijk voor een volledig overzicht van de uitsluitingen in de polisvoorwaarden.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als er niet aan de beveiligingseisen wordt voldaan, is er geen dekking voor schade door diefstal.

Eigen risico

Kies zelf je eigen risico. Je hebt 3 keuzes:: 1. € 0,- 2. € 250,- 3. € 500,-.

Extra informatie

Het eigen risico staat op je polisblad.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er een andere regelmatige bestuurder is of als je een andere auto wilt verzekeren. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt elke maand je premie via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Je kan maximaal 75% korting opbouwen. Als je schade claimt, dan vervalt de korting (deels). Of je betaalt een toeslag. Bij ruitschade en schade door diefstal, brand en natuur vervalt de korting niet.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per e-mail of een privébericht op social media.