Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

WA staat voor wettelijke aansprakelijkheid. Je bent verzekerd tegen schade die je met je auto veroorzaakt bij een ander. Schade aan je eigen auto is niet verzekerd. Deze verzekering is wettelijk verplicht.

Wat is verzekerd?

Hieronder staat welke schade door of aan je auto verzekerd is.

Aansprakelijkheid (WA)

Als je met je auto schade veroorzaakt aan anderen, andermans auto of spullen.

Hulpverlening na een ongeval

Als je na een ongeluk niet verder kunt rijden met je auto, dan vervoeren wij je auto, de bestuurder en passagiers naar een adres in Nederland binnen een straal van 50 km van je woonplaats.

Keuze: pechhulp

Je kiest zelf of je pechhulp meeverzekert. Of je dit mee kan verzekeren, hangt af van het bouwjaar van je auto. Je kunt kiezen uit Pechhulp Nederland of Pechhulp Europa

Keuze: schadeverzekering inzittenden

Je kiest zelf of je je WA-verzekering uit wil breiden met de Schadeverzekering Inzittenden. Dan vergoeden we materiële en letselschade voor jezelf als bestuurder en je medepassagiers bij een ongeval, ongeacht wie er schuldig aan is.

Wat is niet verzekerd?

Schade door onder andere opzet, bij rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed van alcohol of drugs, tijdens verhuur of vervoer van je auto tegen betaling.

Diefstal of total loss

Dit is niet verzekerd op de WA-verzekering.

Reparatie

Dit is niet verzekerd op de WA-verzekering.

Schade door brand en natuur

Dit is niet verzekerd op de WA-verzekering.

Ruitschade

Dit is niet verzekerd op de WA-verzekering.

Inbraak

Dit is niet verzekerd op de WA-verzekering.

Schade aan eigen auto

Dit is niet verzekerd op de WA-verzekering.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als je een uitgebreidere dekking wilt dan Gewoon ZEKUR WA sluit dan een Extra ZEKUR Beperkt Casco of Extra ZEKUR Volledig Casco af.

Eigen risico

Niet van toepassing.

Waar ben ik gedekt?

Je bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij je polis krijg je de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen je verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Je moet onze vragen eerlijk beantwoorden. Vertel het ons als er iets verandert in je situatie, bijvoorbeeld als er een andere regelmatige bestuurder is of als je een andere auto wilt verzekeren. Je moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk.

Wanneer en hoe betaal ik?

Je betaalt elke maand je premie via een automatische incasso.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat je geen schade claimt, krijg je premiekorting. Je kan maximaal 75% korting opbouwen. Als je schade claimt, dan vervalt de korting. Of je betaalt een toeslag.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op de polis staat. Als je de premie niet op tijd betaalt, dan zetten we de verzekering stop.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Je kunt je verzekering elke dag opzeggen per de eerste dag van de volgende maand via telefoon, per mail of een privébericht op social media.